diumenge, 25 de setembre de 2016

Riu Tordera a Santa Maria de Palautordera 24/9/2016


Aquest dissabte a la tarda per la Tordera a Santa Maria de Palautordera... molt poca aigua, amb trams secs i amb abundants tolls i trams amb aigua lenta o estancada on es concentren els peixos.

Com a més destacat...

mínim 3 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
A un mateix gorg amb abundant vegetació i molt assolellat per llera ample sense bosc de ribera. Molt menys abundants que als trams mig i baix de la Tordera, el seu límit natural de distribució a la Tordera està a Sant Esteve de Palautordera. Es poden veure alguns exemplars al pantà de Santa Fe però corresponen clarament a exemplars adults traslocats.

mínim 3 Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

desenes de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), adults, metamòrfics i capgrossos
uns 20 capgrossos de Tòtil comú (Alytes obstetricans) a un toll

uns 20 Conills, conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Blauet (Alcedo atthis)
2 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
1 Picot verd (Picus viridis)
uns 10 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
mínim 5 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
2 Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
Pit-rojos (Erithacus rubecula), arreu
Merles (Turdus merula)
mínim 1 Tord comú (Turdus philomelos)
Coloms roquers (Columba livia)
Tudons (Columba palumbus)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Garses (Pica pica)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Verdums (Carduelis chloris)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Gafarrons (Serinus serinus)
Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum), en pas molt amunt
Pardals comuns (Passer domesticus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

Algunes imatges d'aquest tram de riu...


Imatges de l'entorn adjacent...