divendres, 3 de febrer de 2017

Els primers Tritons palmats (Lissotriton helveticus) de l'any al Torrent de n'Avall (Tordera-Pineda de Mar) 3/2/2017

Aquest migdia en cerca més exhaustiva al Torrent de n'Avall (Tordera-Pineda de Mar) els 3 primers Tritons palmats (Lissotriton helveticus) de l'any... 1 femella gràvida i 2 mascles...

Tritó palmat (Lissotriton helveticus) femella gràvida...

Tritons palmats (Lissotriton helveticus) mascles...

També...

unes 50 larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
uns 10 capgrossos de Tòtil comú (Alytes obstetricans)
uns 20 capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)

larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)...