dissabte, 27 de maig de 2017

Blauet (Alcedo atthis) pescant capgrossos de Gripau d'esperons (Pelobates cultripes) a l'Estany de la Júlia (Tordera) 27/5/2017

Aquesta tarda hi havia 1 Blauet (Alcedo atthis) pescant capgrossos de Gripau d'esperons (Pelobates cultripes) a la bassa de l'antic Estany de la Júlia (Tordera).

Tot i que no he aconseguit filmar-lo, se l'ha vist capturant almenys 2 capgrossos de mida considerable.

Blauet (Alcedo atthis)...

També a la bassa de la Júlia (Tordera)...

mínim 12 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi) escoltades
Reinetes meridionals (Hyla meridionalis) escoltades
petits Gripaus corredors (Epidalea calamita) pel terra
petites Granotes pintades (Discoglossus pictus) pel terra

15 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
... com a més destacat.

Algunes imatges de l'Estany de la Júlia (Tordera), bassa i voltants...