dilluns, 22 de maig de 2017

Sobre els Milans negres (Milvus migrans) a la Vall de la Tordera 22/5/2017 Arnau Tolrà. Font: Twitter.com

Personalment diria que cada vegada hi ha més Milans negres (Milvus migrans) a la Vall de la Tordera i que ha passat de només migrant a nidificant els darrers anys com a nova colonització de la zona, que no està tan malament (la vall) com es vol fer creure malgrat les agressions patides... És només la meva opinió.

M.migrans de 2n any passant la seva 2a primavera en àrea subòptima. Sol. Poques parelles queden a la industrialitzada vall del Tordera.