dilluns, 22 de maig de 2017

Reflexió sobre el paper de Parcs de Catalunya i Xarxa Parcs de Diba en el foment turístic i lúdic dels espais naturals 22/5/2017

Quin Departament creieu qe gestiona (i decideix) ls espais naturals dl nostre país? o ? 🤔

Donar-los a conèixer x protegir els valors naturals? o fer-los servir com equipaments periurbans a mena d Parcs d lleure o Poliesportius? 🤔

A ningú l'estranya qe parlin i publicitin + les rutes, l'esport, la cuina, la poesia i els allotjaments qe els valors naturals dels espais?🤔

Els pressuposts de i es compten dins de o de ? Fomentar sortides i activitats de qui és? 🤔

En respuesta a   y a 
La competència de gestió de és de la Diputació de Barcelona. La gestió i pressupost de correspon a

Amb tot el respecte... això, per exemple (hi ha +), ho comptem com gestió o com turisme? No ho tinc clar. Gràcies...En respuesta a   y a 
L'ordenació turística d'un parc natural és una línia de gestió de . va més enllà dels parcs. Treballem conjuntament.

En respuesta a   y a 
Llavors el pressupost i foment d'activitats (que no és lo mateix que gestió) compta dins de Turisme o de Territori? o conjuntament? Gràcies

En respuesta a   y a 
Les casuístiques poden ser molt variades. Si vols més informació et podrem respondre millor si adreces la consulta a sia.tes@gencat.cat

En respuesta a   y a 
Fet. Moltes gràcies i a l'espera de resposta.

I aquí la consulta...

Bones,

A requeriment vostre... https://twitter.com/parcscat/status/866600712066781184... voldria un aclariment/resposta en relació al pressupost destinat pel seu Departament al foment i l'organització de sortides i/o activitats turístiques dins els Espais Naturals sota la seva gestió.

En cap cas em refereixo a l'ordenació turística d'un Parc Natural com a gestió per regular activitats programades per altres entitats o departaments amb l'objectiu de fer compatibles aquestes activitats amb el manteniment dels valors naturals de l'espai, sinó a aquelles activitats organitzades i/o fomentades directa o indirectament pel seu Departament que res tenen a veure amb el coneixement o protecció dels espais o dels seus valors naturals (foment de l'ús i massificació de l'espai amb finalitats turístiques, esportives, culturals, econòmiques, etc.).

És per això que pregunto en primer lloc si aquestes partides s'inclouen al pressupost del seu Departament o d'altres com Turisme, Esports, Cultura, Economia,... , i si em pot indicar la quantitat anual destinada o el percentatge que representa respecte el total.

I en segon lloc, pregunto si altres Departament que no siguin el de vostè inclouen en els seus pressupostos partides destinades al coneixement, seguiment, foment, gestió, protecció o regulació dels valors naturals objecte de protecció d'aquests espais naturals.

Si la seva resposta és "compartida" o "conjuntament" com a una de les respostes via Twitter... https://twitter.com/parcscat/status/866594256722460674... li agrairia un detall de a quines partides/activitats es refereix i les quantitats/percentatges per Departament.

Moltes gràcies per endavant i resto a l'espera de la seva resposta.

Cordialment,

Javier Romera Cabrera


Resposta el 23/6/2017...


Senyor Romera.

Atesa la informació que ens ha facilitat el Servei d’Espais Naturals Protegits de la Sub-direcció General de Biodiversitat i Medi Natural, el Departament de Territori i Sostenibilitat no es té cap partida específica destinada a la realització i promoció d’activitats turístiques.

La majoria de parcs naturals que gestionem sí però que compten amb una agenda d’activitats trimestral o semestral de descoberta del medi natural, cultural i social del territori en sí. Aquestes activitats però es realitzen amb l’objectiu d’apropar i donar a conèixer els valors del parc natural, en tant que les entenem més com una eina d’educació ambiental més que de promoció turística. Tot i que si aquestes han de ser el motiu per atraure visitants, benvinguts siguin donat que la seva motivació per venir al parc ha estat la descoberta i el coneixement d’aquest.

Però parlar de partides no s’hi escau ja que ara per ara no disposem de partides destinades a la promoció d’activitats turístiques com a tal.

Atentament,

Servei d'Informació Ambiental 
Departament de Territori i Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya