dilluns, 19 de febrer de 2018

Desembocadura de la Tordera 19/2/2018


Aquesta tarda ha passat costa amunt davant la desembocadura de la Tordera un grup d'uns 27 Dofins mulars (Tursiops truncatus)...


Al mar i a la desembocadura, també...

mínim 3 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
assolellant-se entre el canyís
1 Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)

1 Blanqueta de la col (Pieris rapae)
2 Brunes boscanes (Pararge aegeria)

1 Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
hivern horrible per a l'espècie a la Baixa Tordera, una de les moltes espècies damnificades per la manca d'aigua desembocant al mar.
3 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
Gavians argentats (Larus michahellis)
2 Gavines capnegres (Larus melanocephalus)
Gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus)
moltes amb plomatge gairebé d'estiu
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
18 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
2 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
mínim 4 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
2 Cornelles negres (Corvus corone)
4 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)
any molt bo per a l'espècie, no és normal veure'ls aquí a la desembocadura
1 Picot verd (Picus viridis)
Tudons (Columba palumbus)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Garses (Pica pica)
3 Merles (Turdus merula)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
1 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)...

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)...

Algunes imatges de la desembocadura de la Tordera...