dissabte, 24 de febrer de 2018

Torrent de Sant Andreu i Riera de Pineda (Tordera) 24/2/2018


Aquesta tarda pel Torrent de Sant Andreu i Riera de Pineda (Tordera)...

1 Nimfa dorment (Nymphalis polychloros)
i actualitzo la llista de Les papallones diürnes de la Riera de Pineda
7 Brunes boscanes (Pararge aegeria)

desenes de larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)

2 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
1 Picot verd (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
uns 10 Gaigs (Garrulus glandarius)
uns 15 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
1 Pardal de bardissa (Prunella modularis)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
Mallerengues petites (Periparus ater)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
1 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Nimfa dorment (Nymphalis polychloros)...

Brunes boscanes (Pararge aegeria)...

larva de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

Algunes imatges del Torrent de Sant Andreu i Riera de Pineda (Tordera)...