dimecres, 17 de febrer de 2016

Sobre el Projecte desembocadura Tordera. Ajuntament de Blanes

Projecte desembocadura Tordera
Ajuntament de Blanes

Memòria valorada per actuacions de protecció, restauració i difusió dels valors ambientals del tram final de l'espai fluvial del riu Tordera 
Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Blanes
Gener 2015

ESPAI NATURAL: RIU I LLACUNA DE LA TORDERA 
Cartell de l'ajuntament


------------------------------------------------

A l'altre riba...

DELTA DEL TORDERA
Càmping la Tordera. Malgrat de Mar