divendres, 23 de setembre de 2016

Cap a la transformació d'un riu natural "protegit", la Tordera, en un Besòs II...

El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs passa a ser el Consorci Besòs Tordera
contrapunt.cat 22/9/2016

Els nous estatuts permeten l’adhesió voluntària al consorci dels municipis de la conca del riu Tordera

La junta general del Consorci del Besòs del passat 29 de juny va aprovar la modificació dels estatuts de l'entitat, que preveuen l'ampliació de l’àmbit territorial d’actuació del consorci a la conca del riu Tordera. Amb aquest canvi s’ofereix la possibilitat que els municipis d’aquesta conca que així ho decideixin puguin integrar-se dins d’aquest organisme supramunicipal, que passa a denominar-se Consorci Besòs Tordera.


Per al president del Consorci Besòs Tordera, Sergi Mingote, “amb aquesta ampliació territorial estem donant resposta a les necessitats de diversos municipis de la conca del riu Tordera que ja fa un temps ens van fer arribar la seva voluntat de sumar-se al nostre projecte”.

Aquest canvi estatutari i de denominació no afecta en res l’esperit i els objectius de l’antic Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, si bé el canvi de nom ha comportat l’estrena d’un nou logotip que, igual que l’anterior, ha estat creat pel dissenyador vallesà Vicenç Viaplana. “Amb aquesta nova imatge corporativa hem volgut reflectir la nova realitat del nostre consorci, que està obert a tots els pobles i municipis de la conca de la Tordera”, ha precisat Mingote.

Les finalitats i els objectius del Consorci Besòs Tordera es mantenen i són els mateixos que van promoure, l’any 1988, la creació i la constitució del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs. “Tan sols canvia el nom i l’àmbit d’actuació, no l’esperit”, matisa Sergi Mingote.

“En aquests moments ja hem començat a mantenir reunions i trobades amb alguns municipis de la conca de la Tordera que ens han fet arribar el seu interès en conèixer millor el nostre projecte”, ha explicat el president.

El canvi de denominació també ha afectat l’adreça web, que a partir d’ara és www.besos-tordera.cat, domini que compartiran també totes les adreces de correu electrònic vinculades al consorci. En aquests moments, l’organisme està en ple procés de canvi d’imatge, que estarà totalment enllestit les pròximes setmanes.

Actualment, el consorci està integrat per 56 ens, dels quals 52 són municipis del Barcelonès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb una població al voltant de 2.400.000 habitants. La resta són la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. La conca del riu Tordera està formada per prop d’una quarantena de municipis de les comarques del Vallès Oriental, La Selva, Maresme i Osona.