diumenge, 18 de setembre de 2016

Riu Tordera entre Can Simó i Sant Cebrià (Fogars de la Selva) 18/9/2016


Aquest matí pel riu Tordera entre Sant Cebrià i Can Simó (Fogars de la Selva), com a més destacat...

63 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
1 Serp verda (Malpolon monspessulanus) de grans dimensions
mínim 1 Serp d'aigua (Natrix maura)
2 serps sense identificar entre la vegetació
mínim 3 Llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus)
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
1 Dragó comú (Tarentola mauritanica)

centenars de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), arreu

1 Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)

1 Merla d'aigua (Cinclus cinclus)
juvenil, la 2ona observació personal d'aquesta espècie a aquest tram de riu en dispersió lluny de la zona de nidificació als trams alts de la Tordera i la Riera d'Arbúcies.
En David Caballé fa anys que les veia també per aquest tram i em comentava que era normal cada any.
1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Milà negre (Milvus migrans)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
1 Becadell comú (Gallinago gallinago), el 1er de la temporada
1 Xivita (Tringa ochropus)
2 Blauets (Alcedo atthis)
1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
mínim 4 Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
mínim 2 Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
1 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
1 Papamosques gris (Muscicapa striata), 1era observació personal en pas postnupcial
uns 20 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
2 Picots verds (Picus viridis)
Tudons (Columba palumbus)
mínim 2 Cargolets (Troglodytes troglodytes)
1 Verdum (Carduelis chloris)
Merles (Turdus merula)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)

... entre altres.

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) adult...

Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) neonat...

Una Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis) fugint per un toll de la llera...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

Barbs de muntanya (Barbus meridionalis), Bagres catalanes (Squalius laietanus), Gambúsies (Gambusia holbrooki) i algunes Carpes (Cyprinus carpio) concentrades allà on el curs principal del riu es calma...

Algunes imatges d'aquest tram de riu...