divendres, 13 de gener de 2017

Parada nupcial de Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) a Punta Santa Anna (Blanes) 11/1/2017 Carles Tobella. Font: Youtube.com i Facebook.comMediterranean shag (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) display
Carles Tobella 11/1/2017

Mascle de 2n hivern amb femella de 3r hivern a Punta Santa Anna (Blanes). 11/01/17

Carles Tobella Roca
Facebook 13/1/2017


Un dels espectacles més impressionants que podem observar a la natura són les parades nupcials que ofereixen els mascles per aconseguir que una femella accepti aparellar-se.

Es tracta de cerimònies elaborades per fer que les femelles estiguin receptives i perquè els escullin a ells i no a uns altres. Aquest comportament no hauria estat après d’altres mascles sinó que ho duen escrit als gens, així ho demostren estudis recents.

En el vídeo es pot veure l'oferiment que fa un mascle de segon hivern a una femella de tercer hivern: Cops de cap, reversió i reverència final. Sembla que de moment la femella no accepta, potser el mascle és massa jove. Tot això passava aquesta setmana a la Punta Santa Anna de Blanes, només cal fixar-se en els petits detalls que la natura ofereix.

https://www.youtube.com/watch?v=RFpxkr5rn8s