divendres, 13 de gener de 2017

Pòster "Aves mariñas de Galicia" CEMMACetaceos 11/1/2017 Font: Facebook.com

Cartel sobre aves mariñas
CEMMACetaceos 11/1/2017


Editado dentro do proxecto "Mellora de medios e formación da Rede de Varamentos de Galicia", levado a cabo pola CEMMA e a Confraría "A Anunciada" de Baiona, proxecto presentado á convocatoria de axudas Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, financiado polo Fondo Europeo da Pesca.

Máis información sobre o proxecto na web da CEMMA:
http://www.cemma.org/orga/orga_unimobil_megaptera.htm