dimarts, 20 de juny de 2017

Desembocadura de la Tordera 17/6/2017 Enric Badosa. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Enric Badosa d'aquest dissabte 17/6/2017 a la desembocadura de la Tordera...

1 Capó reial (Plegadis falcinellus)
6 Cames llargues (Himantopus himantopus)
1 Ànec collverd (Anas platyrhynchos) femella
2 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
3 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
1 Mascarell (Morus bassanus) adult
2 Gavines corses (Larus audouinii)
2 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
1 Merla (Turdus merula)
1 Trist (Cisticola juncidis)
1 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
5 Gafarrons (Serinus serinus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Enric Badosa