dilluns, 19 de juny de 2017

Sobre la falta de demanda de la biomassa a casa nostra 19/6/2017

Això no deixa de ser una reflexió en veu alta...

La Conca de la Tordera i voltants té un greu problema amb la gestió dels seus boscos (Montnegre, Montseny, Guilleries, Cadiretes,...) i tothom està d'acord en que fa falta una sortida viable a la fusta tant dels treballs actuals com dels que es demanen per totes bandes.

Tots els treballs i informes relacionats amb aquest tema i amb el canvi climàtic parlen i conclouen que cal una gestió encaminada a l'aprofitament de la biomassa i a la reducció i aclarida de l'arbrat (especialment pinedes) afavorint a espècies autòctones (alzinars, sureres, rouredes,...) i millor adaptades als canvis pronosticats i als incendis forestals, com ens recorden cada dia tots els responsables en tasques de vigilància, control i extinció d'incendis forestals.

Calen aclarides que trenquin el continu forestal per afavorir els espais oberts (bàsicament perduts per manca de gestió i abandó), fomentar la biodiversitat i recuperar un paisatge en mosaic i pastures com a millors aliats davant els reptes de futur.

El sector que treballa en aquest sentit no deixa de queixar-se dia sí i dia també (i amb raó) que existeix una extraordinària oferta de biomassa al territori però una gairebé inexistent demanda en comparació amb altres països o regions.

Tenim al Delta de la Tordera una dessalinitzadora (primer construida i més tard ampliada) que no funciona gairebé mai i si ho fa, 1 mes i a mig gas (o només per a tasques de manteniment), però que tenim allà, pagada i apagada (com a element decoratiu) perquè els costos energètics per a fer-la servir són molt elevats. Això sí, la factura de l'aigua es paga com si estigués a ple rendiment tot l'any... aquí ho deixo anar... vaja.

Tenim un riu sobreexplotat i dessecat gairebé tot l'any perquè el seu aqüífer abasteix a tota la Conca (agricultura, consum de boca, industrial, etc, etc, etc...) i als municipis costaners, i turístics, de l'Alt Maresme i la Selva, tot a base de pous de captació de l'aqüífer (milers i milers) a ple funcionament perquè la dessalinitzadora ni funciona ni se l'espera.

Tenim un greu problema amb el litoral de la Comarca precisament per manca de cabal al riu i manca de sediments, i tot apunta a que una de les demandes principals que surtiran de la Taula de treball del Delta de la Tordera (i així s'està demanant ja des de diferents actors implicats) és i serà incrementar l'abastiment d'aigua dessalada per alliberar a l'aqüífer, que ja ningú qüestiona o posa en dubte com a part important del problema i de la solució.

Aquesta també és bona... s'ha posat de moda parlar de "llocs de feina" quan interessa, especialment per a promocionar nous centres comercials als municipis de la zona, i també es parla molt, any rere any, de la necessitat de crear llocs de feina "desestacionalitzats" que no depenguin exclusivament del turisme de sol i platja... doncs bé... deixo anar una pregunta... Quants llocs de feina desestacionalitzats es poden generar a la regió combinant la gestió forestal de la Conca i l'ús de la biomassa resultant per abastir energèticament a la dessalinitzadora de Blanes?

Quants problemes es solucionen en part o totalment combinat amb altres actuacions (cabal del riu, biodiversitat i adaptació al canvi climàtic, regeneració i manteniment de platges, incendis forestals, generació energètica, consum d'aigua, salinització de pous,...) fent servir la biomassa generada amb la gestió dels boscos de la Conca i voltants per abastir energèticament a la dessalinitzadora de Blanes?

I no cal que digui que en cap moment estic parlant d'un 100% d'abastiment amb biomassa sí o sí, fins i tot pot ser combinada amb altres alternatives per fer-ho més simple i acceptable si voleu!!!

És una reflexió en veu alta... només això ;)...


Continuem triturant la fusta procedent dels treballs de a mesura que el mercat de la biomassa el pot anar assumint.

En respuesta a 
Bona feina!! Cal potenciar l'ús de la amb finalitats energètiques, i de la fusta en construcció!!

En respuesta a 
Molt d'acord, però tenim problemes x la comercialització i estem lluny dels nivells d'ús de França p.ex, especialment en usos industrials

En respuesta a  
S'està demanant que la desaladora de Blanes funcioni (aturada x cost energètic)... Us heu plantejat la creació d'una planta per a ella? 1/2

Podria absorvir excedents de fusta del territori Maresme i Selva donant servei ambiental de 1a (gestió de boscos i recuperació del riu) 2/2

En aquest cas ho veig més amb panells fotovoltaics fent autoconsum instantani.

En respuesta a  
Llavors... de què et queixes?

1. No m'he queixat, és una observació, i facis el que facis ha de ser viable. Les centrals per produir electricitat amb biomassa petites

2. requereixen vendre l'energia tèrmica q generen, és el cas? El que jo dic és que cal utilitzar la biomassa per finalitats energètiques com

3. amb que escalfes casa teva? i les instal·lacions públiques del teu poble? 4. Cal fer servir fusta autòctona per construcció (bigues...)

5. i altres usos com mobiliari urbà, mobles domèstics...

6. I que pretens?, que amb els 10€ que tinc a la butxaca construeixi una planta de varis milions d'€?

En respuesta a  
Resumint... la biomasa sí però a nivell decoratiu, no com matèria primera de proximitat com alternativa real... ha quedat claríssim, gràcies