dissabte, 22 de juliol de 2017

Apunts de biodiversitat 22/7/2017 Arnau Tolrà i Pastor de Morella. Font: Twitter.com

Un dels tants tresors dels erms i guarets, autèntics reservoris de biodiversitat subjugats per la intensificació agrària. Empusa pennata

(Bombus terrestris) esmorzant en un (Vitex agnus-castus)...

Aloc (Vitex agnus-castus) i papallona zebrada (Iphiclides podalirius). Joies del nostre patrimoni!!!