dimecres, 19 de juliol de 2017

Santa Susanna 15-16/7/2017 Joan Bernils. Font: ornitho.cat

Observacions de Joan Bernils del passat dissabte 15/7/2017 a Santa Susanna...

3 Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
5 Gavians argentats (Larus michahellis)
2 Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
1 Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)
2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
1 Merla (Turdus merula
2 Garses (Pica pica)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
2 Gafarrons (Serinus serinus)
1 Cadernera (Carduelis carduelis)

I el passat diumenge 16/7/2017...

5 Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
1 Tudó (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Ballesters (Apus melba)
Falciots negres (Apus apus)
1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
2 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals roquers (Petronia petronia)
5 Gafarrons (Serinus serinus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Joan Bernils