dijous, 10 d’agost de 2017

Bibliografia: Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya. Qualitat biològica i connectivitat fluvial. 2014

Cliqueu a la portada per accedir al pdf

Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya Qualitat biològica i connectivitat fluvial 
© Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter 
Passeig del Ter, 2. E-08560 Manlleu (Osona). 
Tel: +34 93 851 51 76. Fax: +34 93 851 27 35. 
www.museudelter.cat - cerm@museudelter.cat 

Autors: Marc Ordeix5, Adolf de Sostoa1, Alberto Maceda1, Emili García-Berthou2, Lluís Benejam2, Frederic Casals3, Nuno Caiola4, Carles Ibàñez4, Núria Sellarès5, Quim Pou-Rovira5, Beatriu Rodríguez-Labajos6, Carolina Solà7, Mònica Bardina7, Anna Casamitjana7 i Antoni Munné7.

1Universitat de Barcelona, 2Universitat de Girona, 3Universitat de Lleida, 4Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, 5Centre d’Estudi dels Rius Mediterranis – Museu del Ter, 6Universitat Autònoma de Barcelona, 7Agència Catalana de l’Aigua 

Primera edició en paper: maig de 2014 
© il·lustracions peixos: Toni Llobet 
© esquemes: Acíclic 
Imatge de la portada: llissa calua, Liza ramada, remuntant la base del pont del riu Ter a Torroella de Montgrí (el Baix Empordà). Foto: Marc Ordeix-CERM 
© fotografies: Marc Ordeix, Laia Jiménez, Núria Sellarès, Quim Pou-Rovira, Peter Paul Schollema, Claudi Gallardo i Mariano Cebolla 

Disseny gràfic, maquetació i edició: Eumo editorial i Agència Catalana de l’Aigua 
Dipòsit legal: B.23053-2012 

Aquest treball pot ser citat per autors o per editors, segons convingui.

– Ordeix, M; Solà, C; Bardina, M; Casamitjana, A i Munné, A (editors) 2014. Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya. Qualitat biològica i connectivitat fluvial. Agència Catalana de l’Aigua – Museu del Ter – Eumo editorial. Vic. 172 pàg.

– Ordeix, M; Sostoa, A; Maceda, A; García-Berthou, E; Benejam, L; Casals, F; Caiola, N; Ibàñez, C; Sellarès, N; Pou-Rovira, G; Rodríguez-Labajos, B; Solà, C; Bardina, M; Casamitjana, A i Munné, A. 2014. Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya. Qualitat biològica i connectivitat fluvial. Agència Catalana de l’Aigua – Museu del Ter – Eumo editorial. Vic. 172 pàg.

Reservats tots els drets. 
Es prohibeix la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment sense l’autorització per escrit dels titulars dels copyrights.

----------------------------------------------------

Publicació relacionada...

Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya
Marc Ordeix i Rigo
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, Museu del Ter, Manlleu
L'Atzavara 25: 63-72 (2015)