dilluns, 28 de juliol de 2008

Estany de Can Torrent (Tordera) 26/7/08

Pràcticament sec ja, l’estany de Can Torrent és el que pateix més la sobreexplotació de l’aqüífer amb el cultiu de blat de moro, que ocupa gran part dels voltants i que es reguen diàriament. Aquest dissabte només restava aigua a un parell de tolls de la seva part central...
.

Observat un rascló (Rallus aquaticus) juvenil a la riba d’un dels tolls i que s’amaga ràpidament.

8 polles d’aigua (Gallinula chloropus), 6 adultes i 2 juvenils.

Un grup de 8-9 becs de corall senegalessos (Estrilda astrild).

... entre altres.

Milers de petits de granota pintada (Discoglossus pictus) i gripau corredor (Epidalea calamita) a tot arreu...
.
granotes pintades (Discoglossus pictus)
.
petit de gripau corredor (Epidalea calamita)
.
Anax imperator
.
aranya vespa (Argiope bruennichi) a la teranyina, i femella (molt gran) i mascle (molt més petit) construint-la...