dilluns, 28 de juliol de 2008

VIDEODENÚNCIA 27/7/08... L’ESTACIÓ D’AFORAMENT DE FOGAS DE LA SELVA, UNA BARRERA PER ALS PEIXOS DEL RIU... SEGONA PART...

Imatges de les angules (Anguilla anguilla) intentant, sense èxit, passar aigües amunt de l’estació d’aforament de Fogars de la Selva...


Trobareu imatges i informació anterior sobre aquest tema aquí...

http://natura-tordera.blogspot.com/2008/07/sobre-la-barrera-de-peixos-de-lestaci.html

http://natura-tordera.blogspot.com/2008/06/videodenncia-21608-lestaci-daforament.html


Aquests dies, de calor i manca de pluges, el cabal del riu a baixat força i ja es comencen a concentrar gran nombre de peixos, amfibis i rèptils a l’estació d’aforament.

La majoria de tolls i herbassars es comencen a assecar...
.

I només baixa aigua pel pas de peixos...

La rampeta, tot i que reparada, continua sent insuficient i sense efecte...
.

i... aquest no és el millor lloc per a tots aquests animalos, ja que aquí manquen refugis, i abunden els depredadors (ardeids, visons americans,...) i els pixa-pins de cap de setmana...
.

Cap comentari: