dimarts, 29 de juliol de 2008

Riu Tordera entre la Rocassa i l'estació d'aforament (Fogars de la Selva) 27/7/08


En recorregut pel riu Tordera entre la Rocassa i l’estació d’aforament (Fogars de la Selva)...

2 bernats pescaires (Ardea cinerea)
9 corriols petits (Charadrius dubius), 1 fent tasques de distracció perquè te una niuada a prop.
14 ànecs collverds (Anas platyrhynchos), 2 femelles fent-se passar per aus ferides per atraure els depredadors i protegir als petits o postes.
1 esparver vulgar (Accipiter nisus)
2 aligots comuns (Buteo buteo)
1 blauet (Alcedo atthis)
... entre altres.

19 tortugues de rierol (Mauremys leprosa), 1 al riu i 18 a l’estació d’aforament.
2 serps d’aigua (Natrix maura)
>10 sargantanes ibèriques (Podarcis hispanica)
1 llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) de grans dimensions
>1000 granotes verdes (Pelophylax perezi) i molts cap-grossos
1 granota pintada (Discoglossus pictus)