dijous, 14 de juliol de 2016

Riera de Pineda i pujada a la Serra de la Corona (Tordera) 14/7/2016


Aquesta tarda per la Riera de Pineda i pujant la Serra de la Corona (Tordera), com a més destacat...

3 Salamandres comunes (Salamandra salamandra)

mínim 8 Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
unes 15 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
unes 20 Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
2 Dragons comuns (Tarentola mauritanica)
1 Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus)

1 Aligot vesper (Pernis apivorus)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
1 Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
2 Oriols (Oriolus oriolus)
2 Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
1 Picot verd (Picus viridis)

... entre molts altres.

Sargantana roquera (Podarcis muralis) adulta...

Petita Sargantana roquera (Podarcis muralis) juvenil...

Salamandres comunes (Salamandra salamandra)...

Ja no hi ha aigua en tota la Riera de Pineda...


Pujada a la Serra de la Corona entre alzinars amb suredes, roures, castanyers, cirerers,...