dijous, 16 de febrer de 2017

Mínim 57 Tritons palmats (Lissotriton helveticus) a una bassa de Tordera 16/2/2017

Salabrada amb Tritons palmats (Lissotriton helveticus)

Aquest migdia a una bassa de Tordera...

mínim 57 Tritons palmats (Lissotriton helveticus), 31 femelles i 26 mascles
unes 100 larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
uns 50 capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
1 posta de Gripau corredor (Epidalea calamita)

També una parella (mascle i femella) d'Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Tritó palmat (Lissotriton helveticus) mascle...

Tritó palmat (Lissotriton helveticus) femella...

Larva de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

Exemples de salabrades amb Tritons palmats (Lissotriton helveticus), larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra) i capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)...

Els darrers 3 anys (2014, 2015 i 2016) ha fracassat la reproducció dels tritons a aquesta bassa (i a moltes altres) per culpa de la sequera que l'assecava abans de la metamorfosi de les larves, quan no abans de l'eclosió dels ous com l'any passat. A veure si aquest any plou a la primavera...