dissabte, 11 de març de 2017

Algunes notícies per llegir 10 i 11/3/2017...

La Generalitat concluye que la consulta del puerto de Tossa estaba bien convocada
La Vanguardia 10/3/2017

El ayuntamiento espera poder retomar los trámites tras el informe de la asesoría jurídica del Departament de Governació

Es Codolar, donde se construiría el puerto deportivo de Tossa de Mar (Pere Duran / NORD MEDIA)

Un informe de la asesoría jurídica del Departament de Governació de la Generalitat concluye que la consulta sobre la construcción de un puerto deportivo, un hotel y cuatro apartamentos de lujo en Tossa de Mar (La Selva) estaba bien convocada y no era necesario pedir autorización al Estado. La consulta se tenía que celebrar el 20 de noviembre pero, pocos días antes, un juzgado la suspendió a petición del Estado, que había presentado un recurso.

La sentencia consideraba que era una consulta de carácter general y que, por lo tanto, se basaba en uno de los preceptos de la Ley de Consultas que tumbó el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, alegaba que había un defecto de forma porque, en este caso, tenía que ser en Consejo de Ministros quien autorizara la consulta.


Se había convocado correctamente

Después de este revés judicial, el ayuntamiento pidió a la Generalitat un informe jurídico que determinase si la consulta se había convocado correctamente. La asesoría jurídica del Departament de Governació finalizó en informe el 24 de febrero y lo ha enviado al ayuntamiento.

En esencia, el documento dice que la consulta de Tossa no tiene carácter político y que hay que considerarla una consulta no referendaria de carácter sectorial, un precepto de la Ley de Consultas que el TC no tumbó. Por eso, consideran que la actuación del ayuntamiento fue correcta. Este informe se enviará próximamente al Estado.
La alcaldesa, Gisela Saladich, confía que con este argumentario el Estado se replanteará su posición y permitirá consultar a los ciudadanos sobre si quieren o no que este proyecto siga adelante. La construcción del puerto supondría la modificación del POUM. Saladich espera una “respuesta rápida” por parte del Consejo de Ministros.


La consulta sobre el port de Tossa entraria dins la legalitat segons la Generalitat
El Gerió Digital 10/3/2017

L'Estat l'havia anul·lat per un defecte de forma


L’assessoria jurídica del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat ha emès un informe referent a la suspensió de la consulta popular sobre la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) per a la possible construcció d’un port, un hotel de cinc estrelles i quatre habitatges amb els seus accessos en el que conclou que des de l’Ajuntament de Tossa es va fer correctament la convocatòria de consulta veïnal.

Cal recordar que l’Estat espanyol ha impedit la celebració de la consulta basant-se en un defecte de forma. El fons de la qüestió és que Madrid considera que per celebrar la consulta es necessita permís del Consell de Ministres, mentre que l’Ajuntament considera que la Llei catalana de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana de l’any 2014, en la part no declarada inconstitucional, permet fer consultes sense necessitat de permís de Madrid.

Ara l’informe de la Generalitat, elaborat a petició del govern de Madrid, conclou que l’ajuntament va actuar correctament. Entre d’altres coses, a l’informe s’afirma que “en el cas de la consulta de Tossa, la condició en la que són cridats els participants a la consulta no es tant com a subjectes polítics, sinó més com a veïns del municipi, i l’afectació que aquesta modificació del planejament, en la seva condició d’administrats, els pugui suposar”. “La consulta de Tossa, per raó del seu objecte, s’integra més en una decisió amb afectació directa local i de naturalesa més administrativa o prestacional que purament política”.

L’informe, en les seves consideracions legals, delimita amb claredat els diferents tipus de consultes previstes a la legislació catalana i, en concret, defineix les consultes no referendàries de caràcter sectorials.

“Es reconeixerà materialment una consulta no referendària de caràcter sectorial, -diu l’informe- quan la crida es faci: (1) als veïns en atenció als seus particulars interessos sectorials o de grup; i (2) en aquells altres casos en els que, encara que es convoquin tots el censats electoralment, la convocatòria es realitzi en funció de la condició d’administrats dels cridats a votar, això és, com a usuaris d’un servei i no com a subjectes polítics.” “Aquests dos criteris serien els títols habilitadors per fer una consulta popular no referendària com la plantejada a Tossa. A més, el criteri limitador de la STC 31/2015 respecte de l’àmbit de les consultes populars no referendàries – que exclou la crida al cos electoral que expressa una voluntat general uti cives- és al mateix temps el criteri que permet convertir les consultes populars no referendàries sectorials en la forma de consulta ordinària dels municipis o agrupacions de municipis concretes, ja que en aquest àmbit territorial ben poques poden ser les consultes que afectin de manera directa l’statuts civitatis dels veïns afectats, i sí, en canvi, moltes les que permetin conèixer el parer de llurs veïns com a membres d’un col·lectiu o com a com a administrats, tot i convocant el conjunt del cos electoral”.

L’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, ha manifestat la seva satisfacció pel contingut de l’informe, que reconeix que l’actuació municipal en la convocatòria de la consulta popular s’ha ajustat a la legislació catalana sobre la matèria. Ara, només resta esperar la decisió del Consell de Ministres. Sigui com sigui, l’alcaldessa espera una ràpida solució a la qüestió plantejada, ja que la voluntat del govern local és que els veïns expressin mitjançant consulta popular la seva opinió sobre la tramitació de la modificació del POUM. Només es vol que els veïns manifestin la seva opinió sobre l’afectació que aquesta modificació del planejament els pugui suposar en la seva condició d’administrats.


La Generalitat conclou que la consulta sobre el port de Tossa es va convocar correctament
Diari de Girona 11/3/2017

Un informe elaborat per Governació assegura que no calia demanar autorització a l'Estat. L'Equip de govern confia que el Consell de Ministres prengui una decisió aviat per poder

Un informe jurídic elaborat per la Generalitat conclou que la consulta popular sobre la construcció d'un port esportiu, un hotel de cinc estrelles i quatre xalets de luxe amb els seus accessos a la zona d'Es Codolar de Tossa de Mar, es va convocar correctament i que per tant, no calia demanar autorització a l'Estat. Aquesta consulta ciutadana estava convocada per al passat 20 de novembre. Una setmana abans de la seva celebració, però, un jutge la va suspendre a petició de l'aleshores delegada del Govern a Catalunya, María de los Llanos de Luna, qui va al·legar que existia un defecte de forma. L'Estat va considerar que la convocatòria de la consulta estava basava en la Llei catalana de Consultes que va tombar el Tribunal Constitucional, i que per aquest motiu, havia de ser el Consell de Ministres qui autoritzés la consulta.

Ara aquest informe elaborat per l'assessoria jurídica del Departament de Governació -a petició de Madrid- conclou que la consulta de Tossa no té caràcter polític i que ha de ser considerada com a no referendària de caràcter sectorial, un precepte de la Llei de Consultes que el TC no va anul·lar. Consideren per tant, que l'ajuntament va actuar correctament. Ara, el pròxim pas serà enviar aquest informe al consell de Ministres a Madrid qui decidirà el futur de la consulta. Per la seva part, l'alcaldessa, Gisela Saladich (TU) va assegurar que «espera que la resposta sigui ràpida» i que es puguin reprendre els tràmits per tornar a convocar-la.

Polèmica al ple 

En aquest sentit, la consulta popular sobre la modificació del POUM per a la possible construcció del port, es va convertir en el tema protagonista del ple ordinari celebrat dijous a la nit. L'oposició (CiU) va retreure a l'equip de govern que aquest informe que es va enllestir el 24 de febrer «no s'hagi entrat a registre», tal com -van assegurar- va passar amb l'auto de suspensió de la consulta. «El van rebre l'11 de novembre, i van deixar que se celebres el debat entre opositors i detractors amb mutisme absolut» va criticar la regidora convergent, Imma Colom. «Entenem que d'això se'n diu mala fe, mentida, cara dura i hipocresia» va afegir Coloma qui va acusar el TU «d'enganyar a CiU i a tot el poble de Tossa».

Per la seva part, la regidora de Turisme, Maria Àngels Pujals (TU), va lamentar les acusacions fetes per CiU i va assegurar que serà el poble «qui valorarà». «Tenim un problema a Tossa, som un destí madur a punt de podrir» va valorar Pujals qui va lamentar que «voler polititzar un tema d'aquesta manera ens ha sortit a tots malament». Per la seva banda, l'alcaldessa, Gisea Saladich, va acusar CiU -sense mencionar-lo directament- de ser el responsable de la suspensió cautelar de la consulta popular. «A Tossa hi ha un partit que no vol que consultem els veïns» va dir la batllessa, afegint estar «farta» de «sentir tantes mentides, insinuacions i mitges veritats»


L'Ajuntament de Tossa aprova fer un càmping de luxe a la zona de Mas Vilas
El Punt Avui 11/3/2017

El ple va donar el vistiplau a la modificació del planejament urbanístic per canviar els usos de la zona, amb el vot contrari del grup de CiU, a l'oposició

Actualment, a la finca hi ha un camp de futbol i una masia Foto: NURI FORNS.

N. FORNS - TOSSA DE MAR
L'Ajuntament de Tossa va aprovar inicialment ahir la modificació del planejament urbanístic per permetre els usos de càmping a Mas Vilas, una finca que hi ha a l'entrada del municipi per la GI-682, en uns terrenys just a l'altra banda de carretera del càmping Cala Llevadó.

Els terrenys comprenen un camp de futbol i la masia Mas Vilas, que està catalogada però presenta estat ruïnós i s'haurà de rehabilitar, segons va dir el regidor d'Urbanisme, Manu Mohedano. El ple del mes de juliol ja va fer l'aprovació inicial però Urbanisme no hi va donar el vistiplau perquè afectava parcialment un paratge especial d'interès natural (PEIN), i es va haver de reduir l'abast del càmping. L'aprovació va tenir el vot en contra de CiU, que no veia clars uns “abassegaments” de terra que s'han fet a la zona.

Segons va explicar Mohedano, la finca del càmping té una extensió de 29.811 m², i s'hi preveuen 162 unitats d'acampada, amb parcel·les de 90 m² “destinades a allotjament turístic de qualitat”. El regidor va recordar que els promotors ara han fet uns canvis que redueixen els espais afectats, i ara “s'ajusta als paràmetres que marca Urbanisme”. Pel que fa a l'abassegament de terres, Imma Colom va dir que “sembla que ara s'han aturat”, i que no se sap “d'on venen ni on van”, i que fins i tot constava una denúncia de l'ACA, tot i que de fa anys. “Hi ha un torrent, i cada dia l'esplanada és més grossa”, va dir. “Estem d'acord amb tot allò que porti a Tossa la gent que Tossa es mereix, però les coses s'han de fer ben fetes”, va concloure.

L'alcaldessa, Gisela Saladich, va voler aclarir que no es tracta “de cap moviment de terres extraordinari”, sinó que cada any, en compliment del pla de gestió forestal de les finques, els propietaris “procedeixen a la neteja i condicionament de camins per facilitar l'accés de bombers i el pas de persones, i es fa sota el control de responsables de gestió forestal de la Generalitat”. Amb tot, va explicar que des de l'Ajuntament “s'ha obert un expedient de control de la legalitat urbanística”, i hi va afegir: “El nostre tècnic es vol assegurar que ho facin tot correctament.”

LA XIFRA

29.811 metres quadrats ocupen els terrenys del sector de Mas Vilas, on es preveu fer un càmping de luxe.

LA FRASE

Els promotors han reduït l'espai afectat i ara s'adapta als paràmetres que va marcar Urbanisme
Manu Mohedano
REGIDOR D'URBANISME


El Punt Avui 11/3/2017

Els experts defensen al Maresme la necessitat de fer una gestió sostenible de la massa forestal per afrontar amb èxit el canvi climàtic

S'ha actuat fins ara en un 30% de les zones afectades per la plaga del ‘Tomicus'

Pins afectats per la plaga de l'escarabat ‘Tomicus' en boscos del Baix Maresme, en una imatge d'arxiu Foto: JUANMA RAMOS.

TERESA MÁRQUEZ - SANT VICENÇ DE MONTALT
“La gestió és la clau. El percentatge és que per cada euro que hi invertim en representen cent que s'han de posar en extinció.” La jornada que ahir va organitzar el Consell Comarcal del Maresme amb tècnics i polítics per tractar sobre els efectes del canvi climàtic en els boscos del Maresme va insistir en la necessitat d'actuar de forma coherent i selectiva sobre la massa forestal del territori. Sota l'amenaça d'una plaga com la de l'escarabat Tomicus, que ja s'ha cruspit 800 hectàrees de bosc a la comarca –i es preveu que acabin sent entre 4.000 i 5.000 en els anys vinents–, es calcula que el Maresme necessita un milió d'euros per “posar-se al dia” pel que fa a la neteja de tota la fusta morta escampada per les muntanyes i que representa “un autèntic polvorí” en cas d'incendi. “Si parlem de gestió sostenible la xifra puja fins als cinc milions d'euros”, assenyala l'enginyer de forest del Consell Comarcal, Oriol Bassa. Amb els diners de la Generalitat, 100.000 euros, gestionats per les associacions de propietaris forestals, no se'n fa prou i ara s'està en espera que l'administració rebi amb bons ulls la declaració de les pinedes del Maresme com a zona d'atenció urgent “i es continuïn aportant diners”.

Per Bassa, es tracta d'intensificar les tasques de prevenció davant una massa forestal força abandonada “que representa un perill seriós que no podem obviar”. “Les condicions climàtiques estan canviant, i el Tomicus n'és només un exemple que ens ha de servir com a punt de partida per preparar els boscos per a la nova situació, que serà molt més evident d'aquí a cinquanta anys”, exclama Bassa, que recorda que a la comarca es calcula que hi ha 24 milions d'arbres, la majoria pins, alzines i roures. “Hauríem de reduir-los a 20 milions amb uns plans de gestió adequats al nou escenari que se'ns presenta i que reclama grans aclarides de massa forestal”, precisa l'enginyer de forest.

D'altra banda, dins el mateix àmbit, aquesta setmana al Solsonès tècnics del projecte Life + Pinassa, subvencionat amb fons europeus, van veure sobre el terreny els resultats del programa orientat a aconseguir un equilibri entre permetre l'aprofitament forestal dels boscos de pinassa i integrar mesures de conservació. Aquests boscos han retrocedit un 25% en 40 anys.

LA XIFRA

24 milions d'arbres hi ha ara al Maresme, i amb una bona gestió sostenible s'haurien de reduir a 20 milions.

Cap comentari: