diumenge, 5 de març de 2017

Gravera de Palafolls i camps del Life abandonat 5/3/2017


Aquesta tarda per la Gravera de Palafolls i els camps propers del Life abandonat...

mínim 2 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
mínim 1 Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

unes 20 Reinetes meridionals (Hyla meridionalis) escoltades
desenes de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi) escoltades
centenars de capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
centenars de capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)

mínim 16 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
8 parelles
mínim 14 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)
construcció de 2 nius
mínim 9 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 Xivita (Tringa ochropus)
4 Gavians argentats (Larus michahellis)
mínim 2 Titelles (Anthus pratensis)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Trist (Cisticola juncidis)
2 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
1 Puput (Upupa epops)
2 Picots verds (Picus viridis)
uns 20 Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Garses (Pica pica)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
uns 10 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
3 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
2 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
uns 40 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
uns 20 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)

capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)...

capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)...

Algunes imatges de la Gravera de Palafolls i dels camps propers del Life abandonat...

Cap comentari: