dimarts, 7 de març de 2017

Sobre els efectes dels temporals al litoral 7/3/2017

Salvem El Litoral vol participar en un debat sobre el dragat de sorra al Port d'Arenys
Ràdio Pineda 7/3/2017


La Plataforma Salvem El Litoral no es mobilitzarà en contra del dragat de sorra de la bocana del port d'Arenys, a l'espera de participar en una taula de treball amb el Ministeri de Medi Ambient i els pescadors d'Arenys. Diuen que l'impacte seria mínim però consideren que el dragat no és la solució perquè fa 30 anys que es fa i no soluciona el problema de la falta de sorra al Maresme.


El temps transcorregut no importa... Hi ha coses que no canvien...

1948. La multitud visita les destrosses de l'escullera del port de Barcelona pel temporal de mar. Foto: Pérez de Rozas.AFB

Cap comentari: