dilluns, 6 de març de 2017

Hivern pluviomètricament irregular i càlid a la major part de Catalunya 6/3/2017 Meteocat

Hivern pluviomètricament irregular i càlid a la major part de Catalunya
Servei Meteorològic de Catalunya 6/3/2017

L’hivern del 2016-2017 ha estat càlid a gran part del país, i només es pot qualificar de normal a la depressió de l’Ebre i al fons d’algunes valls del Pirineu

La precipitació ha presentat una distribució irregular, amb unes àrees seques i altres plujoses o fins i tot molt plujoses als extrems nord i sud

L’hivern del 2016-2017 (mesos de desembre, gener i febrer) globalment ha resultat càlid, si bé cal puntualitzar que no ha estat així a la totalitat del país, ni tampoc durant tot el període hivernal. A certs sectors, sobretot de Ponent, la temperatura ha estat similar als valors mitjans climàtics, o fins i tot lleugerament inferior. D’altra banda, s’ha d’esmentar també que, malgrat el balanç càlid estacional, el mes de gener va ser fred a pràcticament tot el país.

Pel que fa a la pluviometria, s’ha observat una distribució contrastada. Àmplies àrees de Ponent i del Prepirineu occidental i punts del litoral i prelitoral Central han tingut dèficit pluviomètric, mentre que a gran part del Pirineu, Prepirineu oriental, litoral i prelitoral Nord i Sud i punts del prelitoral Central, la pluja recollida ha estat per sobre dels valors mitjans climàtics.

Continua llegint...
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299256/ca/hivern-pluviometricament-irregular-i-calid-major-part-catalunya.do

Cap comentari: