dimecres, 8 de març de 2017

Una consulta sobre els Prats d'en Gai (Tordera) 8/3/2017 Moltes gràcies per endavant

Al final hi ha un parell de preguntes amb opcions. Us convido a respondre i moltes gràcies per endavant...

Entre els anys 2013 i 2014 l’ajuntament de Tordera va modificar el traçat i la profunditat del canal de Jalpí (o del Pla) per l’interior de l’espai “protegit” Prats d’en Gai, concretament creuant els terrenys al sud de l’espai (unes 6ha) adquirits el 3/7/2009 i adequats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat com a mesura compensatòria per l’afectació de la prolongació de l’autopista C-32 a la part nord de l’espai.

A aquests terrenys es van modificar les cotes (a diferents nivells) i es van plantar centenars de verns (Alnus glutinosa) per recuperar l’hàbitat característic de l’indret (bosc de ribera inundable amb càrex, herbassars humits, prats de dall,... hàbitats d’interès comunitari) que per deixadesa de les administracions, per ocupació agrícola o per ompliments de terres s’havien anat perdent tot i estar inclòs al PEIN des dels anys 90.

Aquests terrenys adquirits i transformats estan connectats amb la resta de la zona humida (o lo que queda d’ella (antigament unes 15ha), bàsicament un bosc inundable d’unes 7ha de freixes, verns, oms i àlbers amb càrex, creuat per la via del tren i envoltat de camps de conreu guanyats amb l’ompliment amb sauló) mitjançant una sèrie de canal de poca fondària i sense gaire desnivell, estant la zona humida original i la nova zona humida a la mateixa cota d’inundació tot i estar separats per un camp de conreu entremig. Tot l’espai s’inundava gràcies a un canal alimentat pel torrent de Can Gall (abans afluent de la Riera de Sant Daniel que fa dècades es va desviar cap al canal de Jalpí) que de nord a sud primer creua la carretera de Blanes GI-600 a tocar de l’actual autopista C-32 i que més al sud creua la via del tren més allunyat de l’autopista, i gràcies a una mota que impedia el desguàs a l’antic canal de Jalpí. La verneda inundable que queda a l’altre costat de la mota, tot i estar inclosa també a la zona humida (PEIN i XN2000 cal recordar) ja feia anys que quedava totalment drenada (i seca) pel canal de Jalpí. Tot l’espai “protegit” d’unes 15 ha (bosc de ribera, herbassars o camps de conreu) era inundable gràcies a les precipitacions recollides pel torrent de Can Gall, mai, insisteixo, mai pel canal de Jalpí que sempre ha actuat com a canal de drenatge dels camps que creua en paral·lel a La Tordera abans de desembocar a la Riera de Sant Daniel.

La modificació del traçat i l’aprofundiment del canal de Jalpí dins l’espai “protegit” per part de l’ajuntament va consistir bàsicament en substituir un gual per un pont amb tub de ciment i escullera a cota inferior per facilitar l’accés de vehicles creuant l’espai, trencar la mota que impedia el desguàs de la zona humida, creuar els camps adquirits pel Departament a més d’un metre sota la cota d’inundació de l’espai per evitar dos corbes de 90º, i connectar els canals que creuen la zona humida per al ràpid drenatge dels camps de conreu de l’interior o voltant d’aquest espai “protegit”. Com a resultat de tot plegat ara mai s’inunda aquesta ex-zona humida, ni la zona creada com a compensació ni l’originària que quedava, les bardisses envaeixen l’antic bosc de ribera amb càrex per manca d’inundabilitat, la vegetació ruderal s’escampa per on abans ho feien els herbassars humits i els verns plantats s’assequen per manca d’aigua entollada... ni zona humida, ni zona herpetològica important, ni hàbitats d’interès comunitari, ni res de res, vaja.

Per més inri, 1 de les 6ha “restaurades” ha estat conreada aprofitant el nou traçat i les terres del aprofundiment del canal... de moment... com anys enrere al sector nord.

Els darrers anys, i bàsicament finançat per la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Tordera ha executat una sèrie d’actuacions encaminades a “facilitar la vida” dels seus “il·lustres vilatans amb terrenys agrícoles al municipi”, bàsicament l’asfaltat dels camins rurals i la millora dels sistema de drenatge dels camps, de tots els camps... ja siguin inundables, inclosos o perimetrals als EINs, amb importants actuacions a gairebé tots els canals que drenen les seves “planes al·luvials d’interès natural” segons el seu POUM i a on s’ubicaven els gairebé oblidats ja “Estanys de Tordera”. Total, que amb l’excusa d’evitar inundacions als camps de conreu s’han drenat gairebé tots aquests espais que ara resten com a simples cubetes enfonsades entre bardisses que de tant en tant s’omplen d’aigua durant uns dies i gràcies, no sigui que els camps de conreu inclosos i guanyats als EINs es tornin a omplir d’aigua... quin desastre!

Eps!... no han edificat a l’interior dels espais “protegits”... i teòricament continuen protegits, no?... Ara bé, això de mantenir els valors naturals dels espais, origen de la seva protecció, no se l’han cregut mai, i ara entendreu per què...

L’any passat vaig comunicar els fets dels Prats d’en Gai al Departament tant de manera extraoficial com pels teòrics canals “oficials” (i vist l’ocorregut amb l’Estany de La Júlia i amb aquest, dos dels espais “protegits” desapareguts, no crec que faci el mateix amb el drenatge de l’estany de Can Torrent, la zona humida més important del municipi). La primera resposta va ser un “Hem preguntat a l’ajuntament i ens diuen que està tot bé i que tenen tots els permisos... Home! Què esperaven? Un “perdona i rectifiquem”?... Mesos de silenci més tard, i de manera extraoficial, “un ocellet” em va dir que el tema estava tancat (amb un informe de 18 folis) perquè l’ajuntament tenia permís per fer-ho” i punt. Com podeu imaginar, la meva reacció no va ser la de “doncs val, si tenien permís llavors està ben fet”, vaja. També em va explicar com “a ningú l’importa els Estanys de Tordera... i en part tenia raó... tret d’un parell d’idiotes que ens preocupem a nivell personal... algú em pot dir un Departament, Grup o lo que sigui que es preocupi per aquests espais “protegits”? O simplement em podeu numerar els espais que queden? Algú sap on són els Prats d’en Gai?

Aquest dilluns, gairebé un any després de comunicar el drenatge de la zona humida inclosa a la XN2000 rebo un correu com a resposta a la meva sol·licitud amb un “informe” de tres folis amb 3 fotos i molts formalismes on bàsicament es diu que allò es va fer per “laminar avingudes” de la “riera de Jalpí” i per evitar inundacions a demanda de l’ajuntament de Tordera que es justifica amb un ortofoto del 1956 per “recuperar” el traçat perdut d’una riera falsa que mai ha existit (és i sempre ha estat un canal de drenatge, mai una riera), amb la ridícula afirmació que aquesta “zona de prats humits” es nodriria amb l’aigua que desbordés de “la riera” (algú ha decidit que els Prats d’en Gai deixen de ser zona humida per passar a ser un erm inundable en cas d’inundacions, vaja) i amb una cronologia de fets entre el 2012 i el 2013 en que el responsable d’obres i regadius del Departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARPAMN) el 19/11/2012, La Direcció de Medi Natural i Biodiversitat el 24/4/2013, i l’Agència Catalana de l’Aigua el 18/7/2013 resolen positivament i autoritzen les actuacions sol·licitades per l’Ajuntament de Tordera el 9/10/2012. I lo més important, que 2 setmanes abans (el 26/9/2012) tots, l’Ajuntament, el DARPAMN i l’ACA van fer visita conjunta a l’EIN Prats d’en Gai.

Uf!... Per on començo?...

Tothom pot accedir a les fitxes de zona humida i de la XN2000, els “tècnics” que ham redactat els informes, l’ajuntament, l’ACA i els DARPAMN també...

De la fitxa com a espai XN2000...
ES5110007 RIU I ESTANYS DE TORDERA 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/xarxa_natura_2000/xarxa_natura_2000_a_catalunya/mapes_1_50000/fitxes_zec/bcn/ZEC_ES5110007.pdf

De la fitxa com a Zona Humida...
05002105 Prats d'en Gai


Entre altres moltes coses (totes ignorades o falsejades a l’informe) podem llegir això...

Objectiu marc:
- Mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai

Objectius de conservació:
- Assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponentsals elements considerats com a Elements Clau

Gestió preventiva
- Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. - 92A0

Gestió de formacions vegetals
- Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita

I si cerquen una mica (no gaire, no sigui que treguin fum) coses com aquestes...

Sortida herpetològica nocturna als Prats d'en Gai i voltants (Tordera) 9/4/09

Crustaci anostraci de l’espècie Branchipus schaefferi als Prats d’en Gai (Tordera) 30/3/09

Sargantana roquera (Podarcis muralis) melànica als Prats d'en Gai (Tordera) 17/9/07

Cames llargues (Himantopus himantopus) als Prats d'en Gai (Tordera) 13/4/10

Prats d'en Gai (Tordera) 8/7/10

Prats d'en Gai (Tordera) 15/1/09

Prats d'en Gai (Tordera) sector nord 27/9/08

Prats d’en Gai (Tordera) 23/6/08

Prats d’en Gai (Tordera) 13/5/08

Arpella vulgar (Circus aeruginosus) als Prats d’en Gai (Tordera) 11/5/08. David Caballé

Falcó pelegrí (Falco peregrinus) caçant als Prats d’en Gai (Tordera) 3/4/08

Control de caixes niu als Prats d’en Gai (Tordera) 26/5/09

Prats d'en Gai (Tordera) 27/11/07

Els Prats d'en Gai (Tordera) 4/10/07

Cigonya negra (Ciconia nigra) a Tordera 17/9/07


Arribats a aquest punt, us demano que escolliu entre aquestes opcions:

A: Tot és correcte i no passa res dolent.

B: L’ajuntament ha enganyat al DARPAMN i a l’ACA i com els seus tècnics són uns ineptes queda tot com un malentès desafortunat.

C: Es van reunir el 26/9/2012 i entre l’ajuntament, el DARPAMN i l’ACA van decidir que allò no mereixia ser una zona humida perquè, total, a ningú l’importa i ara que algú demana explicacions es tapen les vergonyes entre ells.

D: Tot això és fals i ho redacten així perquè és més còmode falsificar un document oficial que afrontar les conseqüències un cop t’han deixat amb el cul a l’aire.

E: Es pensen que sóc idiota i que m’ho empassaré tot.

F: Altra opció (especificar).


I per últim, us agraeixo haver arribat fins aquestes línies:

A: Ho deixo estar, miro cap al costat i em dedico a veure bitxos a altre lloc?

B: Porto tota la documentació al Jutjat i denuncio al DARPAMN, a l’ACA i a l’Ajuntament de Tordera?

C: Porto tota la documentació al Jutjat i denuncio als tècnics del DARPAMN i de l’ACA per llepaculs i escalfacadires?

D: Contacto amb algun Grup o alguna Entitat perquè es facin càrrec de l’assumpte?

E: Altre opció (especificar).


Moltes gràcies per endavant,

Xavi

2 comentaris:

Toni Altaió i Morral ha dit...

Bon dia Xavier

Porta-ho tot al jutjat, tècnics inclosos.

Unknown ha dit...

No em sembla pas malament. Però tenint en compte que la justícia no surt gratuïta, potser caldria la cobertura d'alguna entitat/s....