dimecres, 1 de març de 2017

Preus actualitzats dels productes forestals a Catalunya 28/2/2017 Diba

Preus dels productes forestals a Catalunya
Diputació de Barcelona 28/2/2017


Aquesta publicació neix amb l'objectiu d'informar sobre la situació del sector forestal català des del punt de vista del mercat dels productes forestals i dels cost actual de la gestió forestal sostenible.