dijous, 2 de març de 2017

Rull explica al Parlament el pla de xoc per reactivar les polítiques de biodiversitat a Catalunya 1/3/2017 Territori i Sostenibilitat

Al meu entendre, continuar pensant que la "biodiversitat" és cosa d'illes verdes "turístiques" és més del mateix per molt que inverteixin i facin proclames facilones per quedar bé mentre es fa just el contrari, vaja... o algú es pensa que diuen això quan un ajuntament vol "dinamitzar" l'economia local malmetent els seus espais naturals "protegits"?...

Rull explica al Parlament el pla de xoc per reactivar les polítiques de biodiversitat a Catalunya
Territori i Sostenibilitat 1/3/2017

El conseller de Territori i Sostenibilitat destaca que amb el pressupost de 2017 es doblaran els diners destinats l’any passat a biodiversitat i es crearà el Fons de patrimoni natural

“Aquesta legislatura hem reactivat la maquinària de planejament i d’ordenació dels espais amb la redacció de plans de gestió dels parcs naturals”, ha recalcat

Rull durant la seva compareixença aquesta tarda. / Foto: Parlament de Catalunya.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha exposat avui el pla de xoc del Departament per reactivar les polítiques de biodiversitat a Catalunya. Ho ha fet durant una compareixença, a petició pròpia, a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya. Rull ha explicat que el sistema d’espais protegits encaren una nova etapa amb quatre grans àmbits d’actuació: la seva delimitació, ordenació i regulació; la seva gestió; la concertació d’una visió estratègica de les actuacions prioritàries per protegir la biodiversitat; i la consolidació d’una estructura de planificació i gestió de la natura.
 
Rull ha detallat que el Departament ha elaborat “un pla de xoc per al 2017 amb un calendari realista i transparent que ens permeti explicar on som i comprometre el que realment es pensa fer i és possible fer”. En aquest sentit, ha destacat que aquesta legislatura “hem engegat, d’acord amb el territori, els Plans Rectors d’Ús i Gestió del Parc Natural del Cap de Creus i la revisió del de la Reserva Natural de les Illes Medes, i de sis plans especials: els dels parcs naturals del Cadí-Moixeró i de Collserola; i els de les reserves naturals del Delta del Llobregat, l’Alta Garrotxa, les Muntanyes de Begur i la revisió del de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs”. El conseller ha posat en valor que “haver reactivat la maquinària de planejament i ordenació dels espais naturals protegits”.
 
Pel que fa a la gestió, la prioritat se centra en la dels espais naturals de protecció especial, “perquè tenen ens propi de gestió”, i els de la Xarxa Natura 2000, “per la responsabilitat internacional que tenim”, ha dit. “La idea és recuperar l’operativitat dels equips, amb l’aprovació dels pressupostos de 2017, que doblen la partida destinada a la biodiversitat i creen el Fons del patrimoni natural”, ha explicat.
 
L’Estratègia catalana de biodiversitat i patrimoni natural
 
Rull ha anunciat voluntat d’enllestir l’Estratègia catalana de biodiversitat i patrimoni natural aquesta legislatura: “Hem endegat el procés d’elaboració de l’Estratègia; pretenem tenir un projecte abans de l’estiu i voldríem aprovar-lo aquesta legislatura”. Per al titular de Territori i Sostenibilitat, aquest document serà fruit d’un procés de reflexió i de concertació intensiu, “una visió estratègica de les actuacions prioritàries per protegir la biodiversitat”. Rull ha recalcat que gestionar correctament la biodiversitat “és una manera de generar riquesa, en especial als territoris rurals, i de distribuir-la en el conjunt del territori” i ha recordat que per cada euro invertit en un espai natural protegit se’n generen de l’ordre de 9 a 10 euros en el territori que l’acull.
 
El conseller també ha posat sobre la taula la necessitat de crear “una estructura sòlida, integrada i estable en el temps, una Agència del Patrimoni Natural”, que ha qualificat d’”essencial i inajornable”. Es tractaria d’una tercera agència que vindria a complementar els àmbits de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Agència de Residus de Catalunya, i amb recursos propis.

. al : "Tenim un patrimoni natural excepcional a Europa i, per tant, una gran responsabilitat de protecció i gestió"
. al : "La protecció de la natura no és ni ha de ser una política menor perquè afecta gran part del territori"
. al : "La protecció i gestió del patrimoni natural és un motiu d'orgull i un motor de desenvolupament"
. al : "Gestionar correctament la és una manera de generar riquesa i distribuir-la territorialment"
. al : "Cada euro invertit en un espai natural protegit genera de l'ordre de 9 a 10 euros al territori que l'acull"
. al : "L'Estratègia de , que aprovarem enguany, posarà les bases de la futura Llei d'espais naturals"
. al : "Si aprovem els comptes de 2017 doblarem el pressupost de l'any passat destinat a "
és capdavantera en diversitat biològica, d'espècies, d'hàbitats i de paisatge
té 12 vegades més d'interès comunitari per unitat de superfície que el conjunt de l'Estat
la té més diversitat biològica que tot el Regne Unit
a es poden arribar a veure més de 200 espècies d' en menys de 24 hores? Passa en molts pocs llocs d'Europa
a en poques hores en cotxe es pot fer un itinerari paisatgístic com un viatge llarg entre el sud i el nord d'Europa
el 32% del territori català està protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)
els espais naturals ben conservats retenen la humitat, eviten l'erosió i garanteixen l'abastament i la qualitat de l'aigua
Biodiversitat, Catalunya té 12 vegades + hàbitats d'interès comunitari x unitat d superfície q el conjunt d'Espanya, 6+q Itàlia, 13+q França
A la Comissió de Medi Ambient del explico el Pla de Xoc que està desplegant el en l'àmbit de la biodiversitat.
Hoy en el , la presentación del informe del Observatorio de Gestión Empresarial de la 2016, del
.: No valorem la pèrdua fins que surten notícies alarmants sobre els efectes q té sobre la societat i economia
.: La inversió en Espais Naturals Protegits té un retorn positiu per a l'economia, 1 euro invertit té un retorn de 8 a 10 euros.
. parla de responsabilitat ambiental i gestió a la presentació d informe

i continua... però... els fets contradiuen les paraules, oi?