diumenge, 28 de maig de 2017

Riu Tordera a La Verneda (Sant Celoni) 28/5/2017


Aquest matí a la Tordera al seu pas per La Verneda (Sant Celoni)...

mínim 45 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
1 captura manual. Baix nombre per al tram degut a la vergonyant presència de gossos deslligats per tot arreu, més de 15 avui, que les obliga a amagar-se sota l'aigua i interrompre la seva termorregulació (imprescindible per al seu correcte metabolisme), impossible conèixer el nombre de captures accidentals i les ferides i/o morts causades pels cans sense que ni tan sols els seus propietaris ho coneguin.
mínim 1 Serp d'aigua (Natrix maura)
mínim 1 Serp verda (Malpolon monspessulanus), i 1 muda
2 serps sense identificar entre la vegetació.
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)

milers de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), arreu

2 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

21 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Martinet blanc (Egretta garzetta)
4 Corriols petits (Charadrius dubius), 2 parelles
5 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
2 Gavians argentats (Larus michahellis)
1 Cornella negra (Corvus corone)
2 Capsigranys (Lanius senator)
mínim 4 Cruixidells (Emberiza calandra)
uns 10 Gratapalles (Emberiza cirlus)
2 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
1 Cotoliu (Lullula arborea)
3 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
uns 10 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Trists (Cisticola juncidis)
1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
mínim 2 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
mínim 1 Papamosques gris (Muscicapa striata)
2 Oriols (Oriolus oriolus)
6 Abellerols (Merops apiaster)
1 Puput (Upupa epops)
1 Picot verd (Picus viridis)
2 Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
2 Tórtores (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
mínim 4 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
mínim 3 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
mínim 2 Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
2 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

muda de Serp verda (Malpolon monspessulanus)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

Algunes imatges de La Tordera a La Verneda (Sant Celoni)...