divendres, 2 de juny de 2017

Desembocadura de la Tordera 1/6/2017


Aquest dijous 1/6/2017 en visita ràpida a la desembocadura de la Tordera, com a més destacat...

mínim 10 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

desenes de Granotes verdes ibériques (Pelophylax perezi), arreu

Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Llisses calues (Liza ramada)
Carpes (Cyprinus carpio)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)

Crancs vermells americans (Procambarus clarkii)

mínim 9 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
costa amunt sobre el mar direcció Blanes, en parelles o en solitari
1 Cornella negra (Corvus corone)
mínim 2 Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
mínim 19 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
llocada inclosa
mínim 10 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
1 Cogullada vulgar (Galerida cristata)
1 Picot verd (Picus viridis)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Trists (Cisticola juncidis)
... entre altres.


Sóc totalment contrari a accedir a l'interior d'aquest espai, i més en plena època de reproducció d'aus per motius més que evidents, però el cap de setmana passat i els dies posteriors han estat, com cada anys a la que deixa de circular l'aigua per la llera del tram final del riu, un desastre per a les espècies que hi viuen o es reprodueixen i crec que mereix la pena mostrar-ho...

Roderes de quads fins a la mateixa llacuna litoral, petjades de persones i gossos a tots i cadascun dels racons del riu i la llacuna,... fan d'aquest espai natural "protegit" i dins la XN2000 un etern "espai amb moooolt potencial" però sempre lluny, molt lluny, de lo que realment podria ser...


I és que la manca d'aigua corrent per la llera del riu no és la causa de la manca de moltes espècies (estiuejants, de pas o reproductores), ja que tant a l'interior de llacuna com a tot el recorregut del riu, aquí i allà, hi ha tolls i petites basses amb aigua que fan de refugi a tota la fauna aquàtica i a tota la que sustenten, per no parlar de la mateixa llacuna litoral.

La veritable causa de la pèrdua de biodiversitat d'aquest espai és l'accés i massificació de vehicles (bàsicament quads i motos), persones i gossos deslligats que a diari campen amb total impunitat per tots els seus racons... tots... i això no hi ha espai natural que ho pugui resistir per moltes figures de protecció que tingui o per molts cartells que es plantin al seu voltant.

Algunes imatges de la desembocadura de la Tordera...