dimarts, 30 de maig de 2017

Sant Iscle de Vallalta 26/5/2017 Cristòfol Jordà Sanuy. Font: ornitho.cat

Observacions de Cristòfol Jordà Sanuy d'aquest divendres 26/5/2017 a Sant Iscle de Vallalta...

5 Tritons verds (Triturus marmoratus), 3 mascles i 2 femelles
1 Tòtil comú (Alytes obstetricans)
6 Reinetes meridionals (Hyla meridionalis)
2 Granotes verdes indeterminades (Pelophylax sp.)

1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
1 Pica-soques blau (Sitta europaea)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
1 Tudó (Columba palumbus)
1 Merla (Turdus merula)
1 Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
1 Mallerenga carbonera (Parus major)
1 Gafarró (Serinus serinus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Falciots negres (Apus apus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Cristòfol Jordà Sanuy