dissabte, 3 de juny de 2017

Riera de Pineda (Tordera) 3/6/2017


Aquesta tarda per la Riera de Pineda (Tordera)...

1 Serp de collaret (Natrix astreptophora)
de grans dimensions (1m aprox.) i de color verd amb força tonalitat blavosa. S'amaga ràpidament a l'alzinar proper a la riera
unes 20 Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
mínim 10 Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)
4 Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)
2 Dragons comuns (Tarentola mauritanica)

larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
capgrossos de Gripau comú (Bufo spinosus)
capgrossos de Tòtil comú (Alytes obstetricans)

1 Cabirol (Capreolus capreolus) femella
Inicialment a la riera, marxa de seguida entre la vegetació muntanya amunt

Cada vegada més papallones...

mínim 15 Papallones de l'arboç (Charaxes jasius)
mínim 3 Nimfes mediterrànies (Limenitis reducta)
1 Safranera pàl·lida (Colias alfacariensis)
1 Atalanta (Vanessa atalanta)
3 Paons de dia (Aglais io)
1 Escac ibèric (Melanargia lachesis)
4 Papallones reina (Papilio machaon)
Blanques de la col (Pieris brassicae)
Blanquetes de la col (Pieris rapae)
Cleòpatres (Gonepteryx cleopatra)
mínim 1 Coure comú (Lycaena phlaeas)
unes 20 Marronetes de l'alzina (Satyrium esculi)
2 Blavetes de l'heura (Celastrina argiolus)
Blavetes comunes (Polyommatus icarus)
Saltabardisses cintades (Pyronia bathseba)
Brunes boscanes (Pararge aegeria)
Margeneres comunes (Lasiommata megera)
Dards rossos (Ochlodes sylvanus)

molts nius ocupats i joves volanters arreu.

mínim 1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
mínim 3 Picots verds (Picus viridis)
mínim 3 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
mínim 2 Oriols (Oriolus oriolus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Tudons (Columba palumbus)
uns 10 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
1 Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
mínim 4 Mallerengues petites (Periparus ater)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Sargantana roquera (Podarcis muralis)...

Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)...

Dragons comuns (Tarentola mauritanica)...

capgrossos de Gripau comú (Bufo spinosus)...

Papallones de l'arboç (Charaxes jasius)...

Marronetes de l'alzina (Satyrium esculi)...

Paó de dia (Aglais io)...

Papallona reina (Papilio machaon),,,

Atalanta (Vanessa atalanta)...

Nimfa mediterrània (Limenitis reducta)...

Safranera pàl·lida (Colias alfacariensis)...

Cleòpatres (Gonepteryx cleopatra)...

Saltabardisses cintada (Pyronia bathseba)...

Brunes boscanes (Pararge aegeria)...

Blanquetes de la col (Pieris rapae)...

Moltes floracions arreu, però avui destaquen els Rapuncles (Campanula rapunculus) per nombrosos arreu i les Òlbies (Lavatera olbia) per cridaneres tot i que escasses...

Rapuncles (Campanula rapunculus)...

Òlbia (Lavatera olbia)...

Algunes imatges de la Riera de Pineda (Tordera)...