divendres, 14 de juliol de 2017

EXPOSICIÓ: LA PLATJA DE BLANES I EL DELTA DE LA TORDERA: PASSAT, PRESENT I FUTUR. del 21/7 al 12/8 Blanes

LA PLATJA DE BLANES I EL DELTA DE LA TORDERA: PASSAT, PRESENT I FUTUR
CEAB 4/7/2017


Exposició a la Sala García-Tornel/Casa Oms, al C/ Amble, n. 11, des del 21 de juliol al 12 d’agost (matins: 11.00h a 13.00h, tardes: de 18.00h a 21.00h)
La platja de Blanes i el delta de la Tordera: Passat, present i futur, és una exposició organitzada pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) a través del grup de sistemes socio-ecològics en ambients marins i costaners i l’Ajuntament de Blanes a través de l’Arxiu Municipalque pretén donar una visió general del que és i ha estat la platja de Blanes des del port a la desembocadura de la Tordera al llarg del temps, sense renunciar a fer propostes de millora i prospeccions sobre el seu futur. La platja és la zona d’interacció entre el medi marí i el medi terrestre i sempre ha estat un espai molt important per a la vida i les activitats de les societats establertes al seu voltant, tant des del punt de vista ecològic com econòmic.
En aquest sentit, a l’exposició hi podreu trobar desenvolupats aspectes com la significació de la platja per a la vila, l’ocupació de la zona costanera en una economia marítima d’antic règim com la blanenca o els usos i els costums sobre l’espai fins la transformació dels gèneres de vida tradicionals durant el s. XX.
Paral·lelament, coneixereu què entenem per platja des del punt de vista de la socio-ecologia i què és un sistema de gestió integrada de la costa. L’evolució històrica recent de la platja de Blanes i del delta de la Tordera juntament amb l’anàlisi del seu estat actual permeten mostrar algunes propostes de futur. Per acabar podreu veure alguns exemples concrets de com i a través de quines tècniques s’han realitzat els diferents estudis de la franja costanera de Blanes.
Esperem la vostra visita, opinió i aportacions!