dilluns, 10 de juliol de 2017

Santa Susanna 8/7/2017 Joan Bernils. Font: ornitho.cat

Observacions de Joan Bernils d'aquest dissabte 8/7/2017 a Santa Susanna...

5 Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
2 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Gavians argentats (Larus michahellis)
2 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
2 Garses (Pica pica)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
2 Gafarrons (Serinus serinus)
Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Falciots negres (Apus apus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Joan Bernils