divendres, 20 de gener de 2017

Accuratissima principatus Cataloniae et comitatuum Ruscinonis et Cerretaniae descriptio / per F. de Wit 1660... Illa de Sa Palomera (Blanes) i Puntes de Malgrat i de Santa Susanna...

Accuratissima principatus Cataloniae et comitatuum Ruscinonis et Cerretaniae descriptio / per F. de Wit 1660 (Font: Cartoteca Digital de l'ICGC)

Més que pel detall del mapa i de l'illa de Sa Palomera (Blanes) enmig del mar com a l'entrada anterior del 1608, l'important d'aquest mapa és que el cartògraf va incloure la Punta de Malgrat (actual turó del Castell a més de 700m terra endins) que trencava la continuïtat de la platja entre Blanes i Calella com la coneixem avui. També va incloure la punta de Santa Susanna, encara present tot i que de manera artificial, i descrita l'any 1694 amb el nom de "pointe de Pineda" (Punta de Pineda) al mapa "La principaute de Catalogne avec les comtez de Roussillon et de Cerdagne divisée en Vieille et Nouvelle et en vegueries / par le Sr. Cantel" que podeu veure aquí.

Podeu consultar el mapa complert aquí...

http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1896/rec/8

Mapes de Catalunya (s.XVI-XX) de la Cartoteca Digital de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

De dates semblants podem veure altres mapes on el cartògraf no inclou aquestes puntes però per motius de simplificació, com al mapa "Plan du siége de la ville de Barcelone avec la carte de la côte de la mer depuis le cap de Cervere jusqu'aux environs de Llobregat / dedié au roy" del 1698, on es descriu tot el Maresme com una gran plana agrícola entre la serralada litoral i el mar, entre Blanes i Badalona, i amb un litoral continu sense puntes, ni aquestes ni altres com les de Calella. Malgrat això, aquest mapa també inclou l'illa de Sa Palomera davant la desembocadura de la Tordera...

Plan du siége de la ville de Barcelone avec la carte de la côte de la mer depuis le cap de Cervere jusqu'aux environs de Llobregat / dedié au roy 1698 (Font: Cartoteca Digital de l'ICGC)

Podeu veure el mapa complert aquí...

http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1162/rec/1


Altres mapes del S.XVII on es pot veure l'Illa de Sa Palomera (també amb el nom de Palomelas) o la Punta de Santa Susanna (amb el nom de Punta de Pineda en aquell temps) són...

Aragonia et Catalonia 1630

Arragonia & Catalonia 1632

Catalonia 1638

Catalogne et Arragon 1641

Catalonia / Guiljelmus Blaeu excud. Amsterdami 1642

Catalonia / dediée a Mr. Monsieur de Langres par son serviteur P. van Lochom 1650

Catalonia 1652

Les estats de la Couronne d'Arragon en Espagne, ou sont l'Arragon royaume, la Catalogne principté., la Valence royaume, et les isles de Maiorque royme. / par le S. Sanson d'Abbeville ; Somer sculp. A Paris: chez Pierre Mariette, 1653


Marca Hispanica sive Limes Hispanicus: hoc est Geographica description regionum quae in Catalonia continentur & in Comitatu Ruscinonensi 1688

La Catalogne sous le nom de laquelle sont compris la principauté de Catalogne, et les comtés de Roussillon et de Cerdagne divisés en leurs vigueries / dressé sur les memoires les plus nouveaux par le Sr. Sanson. A Paris: chez H. Iaillot 1690

Principaute de Catalogne 1690

La principaute de Catalogne avec les comtez de Roussillon et de Cerdagne divisée en Vieille et Nouvelle et en vegueries / par le Sr. Cantel ; nouvellement corrigée et augmentée sur divers memoires par le sieur Tillemont. A Paris: chez I.B. Nolin 1694

La Catalogne sous le nom de laquelle sont compris la principauté de Catalogne, et les comtés de Roussillon et de Cerdagne divisés en leurs vigueries / dressé sur les memoires les plus nouveaux par le Sr. Sanson. A Paris: chez H. Iaillot 1696

Accediu als enllaços anteriors per ampliar els mapes...

Catalonia / Guiljelmus Blaeu excud. Amsterdami 1642 (Font: Cartoteca Digital de l'ICGC)

Catalonia 1638 (Font: Cartoteca Digital de l'ICGC)

Les estats de la Couronne d'Arragon en Espagne, ou sont l'Arragon royaume, la Catalogne principté., la Valence royaume, et les isles de Maiorque royme. / par le S. Sanson d'Abbeville ; Somer sculp. A Paris: chez Pierre Mariette, 1653 (Font: Cartoteca Digital de l'ICGC)

Cataloniae principatus, nec non Ruscinonensis et Cerretaniae Comitatus in eorum vicariatus peraccurae distincti / per Nicolaum Visser 1677 (Font: Cartoteca Digital de l'ICGC)

Marca Hispanica sive Limes Hispanicus: hoc est Geographica description regionum quae in Catalonia continentur & in Comitatu Ruscinonensi 1688 (Font: Cartoteca Digital de l'ICGC)

La Catalogne sous le nom de laquelle sont compris la principauté de Catalogne, et les comtés de Roussillon et de Cerdagne divisés en leurs vigueries / dressé sur les memoires les plus nouveaux par le Sr. Sanson. A Paris: chez H. Iaillot 1690 (Font: Cartoteca Digital de l'ICGC)

Principaute de Catalogne 1690 (Font: Cartoteca Digital de l'ICGC)

La principaute de Catalogne avec les comtez de Roussillon et de Cerdagne divisée en Vieille et Nouvelle et en vegueries / par le Sr. Cantel ; nouvellement corrigée et augmentée sur divers memoires par le sieur Tillemont. A Paris: chez I.B. Nolin 1694 (Font: Cartoteca Digital de l'ICGC)

La Catalogne sous le nom de laquelle sont compris la principauté de Catalogne, et les comtés de Roussillon et de Cerdagne divisés en leurs vigueries / dressé sur les memoires les plus nouveaux par le Sr. Sanson. A Paris: chez H. Iaillot 1696 (Font: Cartoteca Digital de l'ICGC)