dijous, 19 de gener de 2017

La Plantera (Blanes) - Cal Toni Joan (Tordera) 19/1/2017 Enric Badosa. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Enric Badosa d'avui entre La Plantera (Blanes) i Cal Toni Joan (Tordera)...

35 Fredelugues (Vanellus vanellus)...

2 Aligots comuns (Buteo buteo)...

1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
5 Esplugabous (Bubulcus ibis)
8 Cornelles negres (Corvus corone)
mínim 200 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
mínim 100 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
20 Verdums (Carduelis chloris)
23 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)

Font: www.ornitho.cat
Observador i Fotografies: Enric Badosa