dijous, 19 de gener de 2017

Riu Tordera a Fogars de la Selva 19/1/2017


Aquest migdia pel riu Tordera a Fogars de la Selva...

2 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Cornella negra (Corvus corone)
1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
3 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 Puput (Upupa epops)
1 Faisà (Phasianus colchicus) femella
1 Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
16 Becadells comuns (Gallinago gallinago)
mínim 9 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
3 Blauets (Alcedo atthis)
uns 10 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
2 Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
mínim 2 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
1 Picot verd (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
uns 20 Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
Tudons (Columba palumbus)
uns 12 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
Merles (Turdus merula)
mínim 3 Tords comuns (Turdus philomelos)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Bruels (Regulus ignicapilla)
mínim 3 Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
uns 20 Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild)
Gafarrons (Serinus serinus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)


A una basseta del Pla de Can Simó (Fogars de la Selva)...

unes 15 larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
uns 50 capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)

capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)...

Salamandres comunes (Salamandra salamandra)...

Algunes imatges del riu Tordera a Fogars de la Selva...