dilluns, 8 de maig de 2017

Aiguabarreig de la Riera d'Arbúcies amb la Tordera (Hostalric) 7/5/2017


Aquest diumenge tarda per l'aiguabarreig de la Riera d'Arbúcies amb la Tordera (Hostalric)...

89 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
uns 20 nounats, 28 captures manuals
mínim 1 Serp verda (Malpolon monspessulanus)
mínim 11 Serps d'aigua (Natrix maura)
unes 10 Sargantanes roqueres (Podarcis muralis)
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

Reinetes meridionals (Hyla meridionalis), escoltades i postes
milers de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi), arreu i capgrossos
desenes de capgrossos de Tòtil comú (Alytes obstetricans)
milers de capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita), sec al fang d'un toll sec

Barbs de muntanya (Barbus meridionalis)
Bagres catalanes (Squalius laietanus)
Carpes (Cyprinus carpio)
Gambúsies (Gambusia holbrooki)
Barbs rojos (Phoxinus phoxinus)

Crancs vermells americans (Procambarus clarkii)

3 Ratolins mediterranis (Mus spretus) sota plàstic
rastres de Senglars (Sus scrofa) arreu
uns 15 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

2 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
mínim 1 Xot (Otus scops)
2 Gavians argentats (Larus michahellis)
mínim 4 Cornelles negres (Corvus corone)
mínim 2 polls volanters acabats de sortir del niu i amb molt poca traça entre les branques dels salzes
1 Agró roig (Ardea purpurea)
2 Bernats pescaires (Ardea cinerea)
1 Martinet blanc (Egretta garzetta)
3 Martinets de nit (Nycticorax nycticorax)
1 Corriol petit (Charadrius dubius)
2 Xivites (Tringa ochropus)
mínim 4 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
4 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos), 2 parelles
2 Blauets (Alcedo atthis)
mínim 6 Oriols (Oriolus oriolus)
6 Abellerols (Merops apiaster)
mínim 5 Picots verds (Picus viridis)
2 Picots garsers petits (Dendrocopos minor)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
mínim 2 Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
mínim 2 Cucuts (Cuculus canorus)
Tudons (Columba palumbus)
Coloms roquers (Columba livia)
mínim 6 Tórtores (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
uns 10 Gaigs (Garrulus glandarius)
Garses (Pica pica)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
1 Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
està essent un molt bon any d'observacions d'aquesta espècie
Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
mínim 2 Papamosques grisos (Muscicapa striata)
mínim 1 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
mínim 6 Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
Trists (Cisticola juncidis)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Verdums (Carduelis chloris)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)...

Serp d'aigua (Natrix maura)...

Sargantana roquera (Podarcis muralis)...

Postes de Reineta meridional (Hyla meridionalis)...


un dels polls volanters de Cornella negra (Corvus corone)...

Algunes imatges de l'aiguabarreig de la Riera d'Arbúcies amb la Tordera (Hostalric)...