dijous, 11 de maig de 2017

Sobre la Guineu (Vulpes vulpes) i la seva caça 11/5/2017 Arnau Tolrà. Font: Twitter.com

La guineu és 1 insuperable reguladora de petits mamífers. Imprescindible per l'equilibri de l'ecosistema mediterrani. Però és perseguida 1/5

En respuesta a 
La seva caça únicament acompleix una funció: mantenir el looby de la la caça. És a dir, que la gent que paga per matar ho segueixi fent 2/5.

En respuesta a 
Aquí, al segle XXI, es propulsa l’exterminació de depredadors pel guany econòmic dels propietaris d’àrees de caça i l’Estat 3/5.

En respuesta a 
Sense guineus els resulta molt més fàcil divulgar la caça menor com a necessària. Amb elles, no hi ha excuses 4/5.

En respuesta a 
Bucles d’incoherència en un país que s’exhibeix com a sostenible, però on, en general, la natura no és més que imatge i moneda 5/5.