dijous, 8 de juny de 2017

Blanes 1/6/2017 Josep M. Bas. Font: ornitho.cat

Observacions de Josep M. Bas del passat dijous 1/6/2017 a Les Planes-El Vilar (Blanes)...

Llebres europees (Lepus europaeus)
Comentari : Excrements aquí i allà
Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)
Comentari : Algun gratall

mínim 1 Edipoda blavosa (Sphingonotus caerulans)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Josep M. Bas