dijous, 8 de juny de 2017

La taula de treball sobre el delta de la Tordera acorda elaborar un estudi previ a la redacció d'un Pla d'Actuació Integral 8/6/2017

A veces toca congratularse. Esta mañana quedó constituida la "Taula de la Tordera". Buscaremos consensuar una visión de futuro para el Delta

Es constitueix la taula de treball de La Tordera amb el compromís de fer un estudi previ a un Pla Actuació Integral

Un gran dia! queda creada i convocada la Taula del Delta de la Tordera i ens emplacem el dia 11 de gener del 2018...

La taula de treball sobre el delta acorda elaborar un estudi previ a la redacció d'un Pla d'Actuació Integral:

Un grup d’experts elaborarà un Pla d’Actuació Integral per recuperar el Delta de la Tordera i les platges

Tordera també és present a la 1a reunió de la Taula de Treball del delta de La Tordera

Es constitueix la taula de treball de La Tordera amb el compromís de fer un estudi previ a la redacció d'un Pla d'Actuació Integral de Recuperació del Delta
Ajuntament de Malgrat de Mar 8/6/2017


La taula de treball del delta de La Tordera s'ha constituït avui a Malgrat de Mar. En formen part els Ajuntaments de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la Demarcació a Barcelona de Costes de l'Estat espanyol, Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB), Observatori de La Tordera, Plataforma Preservem El Litoral, L'Arrel i representants i propietaris de càmpings. La taula ha cregut convenient i necessari convidar a formar part d'aquesta taula als pagesos, consells comarcals del Maresme i de la Selva i el Departament de Territori i Sostenibilitat i la demarcació de Costes a Girona. De la primera reunió de la taula de treball ha sortit constituïda una comissió de treball d'experts, que farà un estudi previ a la redacció d'un Pla d'actuació Integral de Recuperació del Delta de la Tordera, de la Platja de la Conca, del Delta i de la Platja de S'Abanell de Blanes.

Després que tots els participants a la trobada reiteressin el seu compromís amb la taula de treball del delta de la Tordera, aquesta ha quedat constituïda. Tots els assistents han manifestat la necessitat de trobar solucions a la recuperació de La Tordera, amb especial atenció al Delta i les platges de La Conca i S'Abanell, i des de la perspectiva ambiental, econòmica, social i ecològica.

La taula de treball ha nomenat una comissió de treball d'experts per fer un estudi previ a la redacció d'un Pla d'Actuació Integral de Recuperació del Delta de La Tordera. Formen part d'aquesta comissió de treball experts de Centre d'Estudis Avançats de Blanes, de l'Observatori de La Tordera; ACA, Plataforma Preservem El Litoral, un assessor urbanístic dels càmpings. També s'ha pensat que hi siguin representats de la Universitat Politècnics de Catalunya i la pagesia.

Durant la primera quinzena del mes de desembre, aquesta comissió presentarà l'estudi previ, que donarà pas a la redacció del Pla d'Actuació Integral. La taula de treball ja ha fixat la propera data de reunió, que serà l'11 de gener de 2018 al Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Aquesta segona trobada tindrà com a objectiu deliberar i consensuar l'estudi presentat i fixar les accions concretes que cada administració haurà d'assumir per tirar endavant el Pla Integral.

Durant la reunió, diversos membres de la taula de treball han exposat la necessitat de fer un tractament global de la problemàtica de La Tordera més enllà del Delta, que afecti a tota la conca del riu. S'ha decidit que l'estudi delimitarà la zona de Tordera, Palafolls, Blanes i Malgrat de Mar, tant en el curs del riu com del litoral. També s'ha constatat que l'estudi haurà de definir la compatibilitat dels usos amb la recuperació del delta. Durant la primera trobada, s'ha manifestat per part dels assistents, la necessitat d'enfocar la dinàmica de treball d'una manera constructiva i positiva entre totes les parts, la qual cosa ha donat com a fruit els diversos compromisos que s'han tancat. La taula de treball ha reiterat la voluntat d'estar oberta a qualsevol institució, administració o col·lectiu implicat i preocupat per La Tordera.


Una Comissió d’Experts elaborarà un Pla d’Actuació Integral per recuperar el Delta de la Tordera i les platges de Blanes i Malgrat
Ajuntament de Blanes 8/6/2017

Avui s’ha fet la primera sessió de la Taula de Treball, a la qual s’incorporaran representants institucionals, ecologistes i sectors econòmics de Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls

L’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, acompanyat del president de la ponència d’Activitats de l’Ajuntament de Blanes, Salvador Tordera, ha participat avui dijous en una reunió de treball que ha tingut lloc al centre cultural de Malgrat de Mar, convocada per l’Ajuntament d’aquest veí municipi. L’objectiu de la trobada, ha estat la posada en marxa de la ‘Taula de Treball del Delta de la Tordera’, així com parlar de l’estat i recuperació de la sorra de les platges, i la situació d’aquest espai natural a la desembocadura del riu.

Taula de Treball del Delta de la Tordera
La Taula de Treball del Delta de la Tordera ha sorgit arran que els Ajuntaments de Blanes, Malgrat, Tordera i Palafolls van aprovar en sessió plenària la creació d’aquest organisme a través d’una moció.Avui s’ha comptat amb la participació de diversos agents del territori, tot i que també s’ha remarcat la necessitat d’incorporar representants de diverses institucions i entitats ecologistes, dels sectors econòmics, científics i mediambientals tant a nivell local com de les respectives demarcacions de Girona i Barcelona, així com de Catalunya. 

Així, entre d’altres agents que s’incorporaran a la taula de treball, hi haurà la Universitat Politècnica de Catalunya, els Consells Comarcals del Maresme i la Selva, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, representants dels principals sectors econòmics del territori –hostaleria, pagesia i pesca-, entitats mediambientalistes i ecologistes, així com la Direcció General de Costes de l’Estat en la demarcació de Girona.


En la sessió d’avui, com a representant de l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha assistit l’alcaldessa d’aquest municipi, Ma Carme Ponsa, mentre que per part dels consistoris de Tordera i Palafolls, ho han fet sengles regidors. En l’àmbit blanenc, a banda dels representants del consistori ja esmentats, avui també han participat el científic del Centre d’Estudis Avançats de Blanes, Rafa Sarda, i el president de l’Associació de Càmpings, Josep Ametller.

Pla d’Actuació Integral per recuperar el Delta de la Tordera

Una de les principals conclusions de la reunió d’avui ha estat la creació d’una Comissió d’Experts que tindrà com a principal objectiu la redacció d’un Pla d’Actuació Integral, un estudi preliminar per recuperat el Delta de la Tordera, la platja de la Conca i del Delta de Malgrat, i la Platja de S’Abanell de Blanes. La comissió la integraran principalment científics i agents del territori.


El Centre d’Estudis Avançats de Blanes s’encarregarà de coordinar la comissió on, a banda del CEAB-CSIC, també participarà la Universitat Politècnica de Catalunya, AAUP Arquitectes –empresa urbanista que assessora els càmpings del Delta de la Tordera-, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Plataforma ‘Preservem el Litoral’ –que abasta diverses localitats des d’Arenys de Mar fins a Malgrat-, el sector de la Pagesia de la zona, i l’Observatori de la Tordera, un projecte interdisciplinari de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant la trobada també s’ha concretat un calendari preliminar, en el sentit que s’espera tenir enllestit l’estudi a principis de desembre.

En aquest sentit, ja s’ha convocat la segona reunió dels membres de la Taula de Treball del Delta de la Tordera, on s’hi incorporaran els representants de les institucions, col·lectius i gremis que no han estat presents en la trobada d’aquest mes de juny. Aquesta propera sessió de treball tindrà lloc a principis de gener, després del període de vacances de Nadal, tot i que prèviament ja s’haurà lliurat l’estudi per poder debatre’l a fons en la reunió.

Al llarg de la trobada d’aquest dijous, els representants dels diversos sectors han coincidit en el desig que s’afronti la problemàtica de d’una visió global, sumant els esforços de tots els qui tenen l’objectiu comú de recuperar l’equilibri natural de tot l’entorn. Respecte aquesta darrera qüestió, des de l’àmbit científic ja s’ha apuntat que per assolir aquesta fita, abans farà falta recuperar el riu Tordera.

Causes per a la creació de la Taula de Treball del Delta de la Tordera

El territori del Delta de la Tordera, inclosa dins els espais que conformen la Xarxa Natura 2000, comprèn una àrea de 312,22 hectàrees que s’estén entre els municipis de Blanes, Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls. Tot i l’estat d’alteració de les seves característiques naturals, segueix suposant un hàbitat de gran interès per diferents espècies de fauna i un gran suport al moviment de les aus en els seus fluxos migratoris.


L’equilibri i l’adequada gestió del curs fluvial en el seu tram baix és imprescindible per a la dinàmica litoral, ja que el riu Tordera proporciona el sediment que nodreix les platges de Blanes i l’Alt Maresme. Durant els darrers 10 anys les platges de l’entorn de la desembocadura de la Tordera -tant a la Platja de S’Abanell de Blanes com a Malgrat- han patit un greu problema d’erosió que s’ha accentuat encara més i que ha acabat sent crònic.

Això ha provocat que hagi format part de l’agenda social i turística de tots dos municipis pel que fa a la gestió, cada temporada d’estiu, respecte la problemàtica de la manca de sorra en aquestes platges. A banda d’un ecosistema natural en si mateix, les platges també són un espai d’oci per a la població, exerceixen una funció natural de protecció de les terres situades just darrera del sistema de dunes, i són un atractiu turístic.

La pèrdua d’aquesta funcionalitat per part de les platges té conseqüències negatives per a les infraestructures i establiments localitzats a primera línia de mar. Durant els darrers anys, per fer front a la regressió de la costa en aquest entorn del Delta, s’han dut a terme actuacions successives per part de les administracions i d’altres a títol particular, ja sigui fent aportacions de sorra amb un vaixell draga, o bé amb la instal·lació d’espigons i esculleres.

Amb tot, algunes d’aquestes actuacions, que s’han anat fent en anys i estratègies diferents amb la voluntat de recuperar platja o protegir instal·lacions, han acabat sent perjudicials respecte l’objectiu que perseguien. Grups d’experts han estudiat el què succeeix al Delta i conclouen en diferents solucions estructurals per arranjar el problema de la pèrdua de sorra de la platja, i que suposen canvis de gestió i actuacions en la zona del Delta.


Atès que l’afectació de les diferents mesures que es proposen des de l’àmbit científic afecten diferents administracions, municipis i propietats, se’n va derivar la necessitat de crear un lloc de trobada on coordinar accions, mètodes i finançament de les actuacions. L’actual situació de degradació i pressió constant dels actors públics i privats sobre l’espai deltaic fa necessària la planificació conjunta i territorial de l’espai, la coordinació de les actuacions, així com les accions de sensibilització natural. En definitiva, la potencial recuperació de les funcions del Delta que persegueix la Taula de Treball.