divendres, 9 de juny de 2017

Turó de la Torre d'en Gelmar (Tordera-Fogars de la Selva) 9/6/2017


Entre la via del tren i el riu, i amb només 56m sobre el nivell del mar, el Turó de la Torre d'en Gelmar separa les planes agrícoles d'Anyells (Tordera) i de Can Gelmar (Fogars de la Selva) fent de límit municipal. Està ocupat per pineda de pi pinyer, alzinar i roureda amb alguns peus imponents, i envoltada de camps de secà, el riu i el meandre de Can Gelmar.

Aquesta tarda pel Turó i camps adjacents...

mínim 4 Llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus)
mínim 2 Serps blanques (Rhinechis scalaris)
mínim 1 Serp verda (Malpolon monspessulanus)
2 serps sense identificar entre la vegetació
Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus), arreu
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

mínim 1 Gaig blau (Coracias garrulus)
observat primer al voltant del turò i 3 hores més tard sobre el riu a poca distància
mínim 2 Milans negres (Milvus migrans)
2 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Mussol comú (Athene noctua)
mínim 12 Cornelles negres (Corvus corone)
molt cridaneres avui, empaiten tot el que s'apropa al turó, inclosos aligots i milans
1 Cotoliu (Lullula arborea)
mínim 7 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
1 Cruixidell (Emberiza calandra)
mínim 3 Gratapalles (Emberiza cirlus)
mínim 2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
uns 20 Abellerols (Merops apiaster)
3 Puputs (Upupa epops)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
2 Picots verds (Picus viridis)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Tudons (Columba palumbus)
4 Tórtores (Streptopelia turtur)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
mínim 6 Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
mínim 2 Bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta)
mínim 3 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Gafarrons (Serinus serinus)
Verdums (Carduelis chloris)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)

Comentari: Ahir en Jose Moreno va desmuntar un llaç per a senglars a l'interior del bosc del turó.

Gaig blau (Coracias garrulus)...

un dels Milans negres (Milvus migrans)...

 un dels Aligots comuns (Buteo buteo) empaitat per una de les Cornelles negres (Corvus corone)...

Una de les Cornelles negres (Corvus corone), avui molt agressives amb els rapinyaires...

Raspinell comú (Certhia brachydactyla)...

Serp blanca (Rhinechis scalaris) atrapada dins un pou, trampa mortal...

Algunes imatges del Turó de la Torre d'en Gelmar i camps adjacents (Tordera-Fogars de la Selva)...