dissabte, 10 de juny de 2017

Riu Tordera a l'alçada de La Júlia (Tordera) 9/6/2017


Aquest divendres 9/6/2017 a la tarda pel riu Tordera a l'alçada de La Júlia (Tordera)...

mínim 39 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
mínim 2 Serps d'aigua (Natrix maura)
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

centenars de Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

centenars d'Escarbats blaus (Hoplia coerulea)

arreu trampes de Formiga lleó (Myrmeleon formicarius)

milers d'odonats arreu i milers d'altres invertebrats.

2 Papallones reina (Papilio machaon)
8 Papallones de la c blanca (Polygonia c-album)
mínim 1 Brocat variable (Euphydryas aurinia)
1 Paó de dia (Aglais io)
6 Bruixes (Brintesia circe)
mínim 5 Escacs ibèrics (Melanargia lachesis)
3 Pònties comunes (Pontia daplidice)
Blanques de la col (Pieris brassicae)
Blanquetes de la col (Pieris rapae)
Cleòpatres (Gonepteryx cleopatra)
Safraneres de l'alfals (Colias croceus)
desenes de Marronetes de l'alzina (Satyrium esculi)
desenes de Morenetes meridionals (Aricia cramera)
desenes de Coures comuns (Lycaena phlaeas)
Blavetes de l'astràgal (Polyommatus escheri)
Blavetes comunes (Polyommatus icarus)
Brunes boscanes (Pararge aegeria)
Margeneres comunes (Lasiommata megera)

uns 15 Conills de bosc (Oryctolagus cuniculus)

1 Gaig blau (Coracias garrulus)
creuant el riu direcció La Júlia, segurament el mateix vist hores abans al Turó de la Torre d'en Gelmar
1 Milà negre (Milvus migrans)
també segurament un dels observats hores abans
4 Cornelles negres (Corvus corone)
també segurament un dels observats hores abans
mínim 11 Corriols petits (Charadrius dubius)
mínim 5 parelles, s'observen mínim 2 covant
2 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
mínim 1 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
12 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
2 Martinets blancs (Egretta garzetta)
3 Oriols (Oriolus oriolus)
5 Puputs (Upupa epops), juntes
mínim 2 Picots verds (Picus viridis)
Tudons (Columba palumbus)
Merles (Turdus merula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
Trists (Cisticola juncidis)
mínim 3 Cargolets (Troglodytes troglodytes)
2 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
Falciots negres (Apus apus)

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)...

Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)...

Corriols petits (Charadrius dubius)...

Moreneta meridional (Aricia cramera)...

Blaveta de l'astràgal (Polyommatus escheri)...

Blaveta comuna (Polyommatus icarus)...

Coure comú (Lycaena phlaeas)...

Marroneta de l'alzina (Satyrium esculi)...

Papallona de la c blanca (Polygonia c-album)...

Bruixa (Brintesia circe)...

Pòntia comuna (Pontia daplidice)...

Paó de dia (Aglais io)...

Safranera de l'alfals (Colias croceus)...

Bruna boscana (Pararge aegeria)...

trampes de Formiga lleó (Myrmeleon formicarius)...

Algunes imatges de La Tordera al seu pas per La Júlia...