dimecres, 7 de juny de 2017

Desembocadura de la Tordera 7/6/2017


Aquest matí en visita ràpida a la desembocadura de la Tordera...

2 Corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis)
1 pescant al mar i 1 costa amunt cap a Blanes
mínim 1 Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
1 Martinet blanc (Egretta garzetta)
uns 20 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
1 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
mínim 5 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
mínim 1 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
mínim 1 Trist (Cisticola juncidis)
1 Picot verd (Picus viridis)
Tudons (Columba palumbus)
Ja hi ha polls a un dels nius
Coloms roquers (Columba livia)
Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
Merles (Turdus merula)
Garses (Pica pica)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
mínim 1 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
2 Mallerengues carboneres (Parus major)
Caderneres (Carduelis carduelis)
Gafarrons (Serinus serinus)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Pardals xarrecs (Passer montanus)
Falciots negres (Apus apus)
Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
Orenetes vulgars (Hirundo rustica)