dijous, 8 de juny de 2017

Estany de Cal Raba (Tordera) 8/6/2017 Enric Badosa. Font: ornitho.cat

Observacions i fotografies de l'Enric Badosa d'avui a l'Estany de Cal Raba (Tordera)...

1 Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)...
Tortugues d'aigua americanes (Trachemys scripta)

7 Martinets de nit (Nycticorax nycticorax)...
Comentari: Hi ha com a mínim 4 nius ocupats, tot i que sembla que n'hi pot haver sis
4 Cabussets (Tachybaptus ruficollis)...
3 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)

No a l'estany, a prop, 5 Abellerols (Merops apiaster).

Font: www.ornitho.cat
Observador i fotografies: Enric Badosa