dissabte, 18 de març de 2017

Breu resum de l'acte d'ahir 17/3/2017 organitzat per la CUP Blanes sobre el Delta de la Tordera

Es tracta d'un molt breu resum, no un llistat detallat de tot el contingut de l'acte, i vist des del meu propi punt de vista...


En primer lloc destacar la no conformitat amb el títol de l'acte... Qui ha matat la Tordera?... en cap moment la Tordera està morta, ans el contrari, la Tordera i el seu Delta encara avui, i tot i les moltes agressions que ha patit i pateix, és refugi d'una biodiversistat envejable a nivell de país com va detallar l'Enric Badosa, amb multitud d'espècies que aquí tenen les seves poblacions més importants de Catalunya quan no endèmiques com el Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): amfibis com el Gripau d'esperons (Pelobates cultripes) o el Tritó palmat (Lissotriton helveticus), rèptils com la Tortuga de rierol (Mauremys leprosa), peixos autòctons com la Bagra catalana (Squalius laietanus) o el Barb de muntanya (Barbus meridionalis), ocells com el Corriol petit (Charadrius dubius), i un llarg etc. A més a més la presència d'espècies com la Llúgriga (Lutra lutra) i de multitud d'aus migratòries que fan parada i descans a les seves zones humides ens mostren el seu important potencial de recuperació.

La Noemí Pineda va exposar la complexitat i la dificultat de gestió del territori i del desgavell normatiu i competencial que afecta a una correcta planificació del territori, així com els problemes detectats envers les Taules de treball per tractar problemàtiques del territori on els perfils polítics predominen sobre els tècnics fins a monopolitzar els actes i les reunions de treball.

L'Enric Badosa va fer una breu exposició històrica i descriptiva de la Tordera i del seu Delta i dels seus valors naturals. També va incidir molt en la necessitat d'implicar-se des del territori en la seva protecció i gestió amb una frase molt encertada... No vindran els americans a solucionar-nos els problemes... en clara referència als sempre sol·licitats i mai concedits ajuts europeus i projectes Life.

A l'acte es van tractar diversos temes que afecten a la qualitat ecològica del riu, el Delta i les platges com la gestió de l'aigua i com assequem la Tordera, els pegots amb caràcter d'urgència per tractar la problemàtica de la costa, la responsabilitat o no dels polítics de torn als municipis, la no coincidència entre els temps electorals o turístics i els temps ecològics o de correcta gestió del territori, etc...

Es torna a constatar com a tots els actes similars sobre aquests temes la escassa assistència de públic i gairebé sempre els mateixos. Així mateix es constata que es continua demanant solucions sense aportar cap proposta concreta per posar sobre la taula, essent més fàcil la crítica que la implicació.

Es demana des del públic assistent la existència d'algun punt d'informació de referència "oficial" sobre aquests temes a l'abanst de la població en general, a la vegada que es comenta l'existència de llocs webs a l'abast de qui vulgui però sempre de manera altruista per part d'alguns dels assistents. També es demana més incidència en l'educació i difusió dels valors naturals de l'espai a les escoles del territori que, com molt encertadament comenta un dels assistents... van als Aiguamolls de l'Empordà a veure el que tenen a tocar.

També es comenta la no voluntat per part de les administracions (totes, locals principalment) de donar valor a l'indret per evitar-se problemes i presa de decisions al respecte, entenent el riu o el seu Delta com a llocs marginals allunyats de la població que així ho acaba percebent i assumint. De la mateixa manera, es comenta la no responsabilitat absuluta per part dels polítics de torn que al cap i a la fi han estat escollits per la població. Es comenta la necessitat d'implicar-se políticament i socialment en aquests temes però també que no cal militar i embolicar-se en temes de partit (de qualsevol) com els succeeix a molts dels regidors locals.

Es constata que cal definir què volem que sigui la Tordera i el seu Delta (un lloc urbanitzat? un parc temàtic? un intent de recuperar o potenciar les seves pròpies característiques? un lloc on passejar els gossos i fer esport?...) abans d'assitir a una Taula de treball on els polítics de torn prenguin les seves pròpies decissions amb interessos locals i/o electorals i no de territori.

Si algun dels assistents, ponents o organitzadors de l'acte volen rectificar, modificar, ampliar o corretgir aquest resum... endavant.

1 comentari:

Ramon ha dit...

Gràcies Xavier! Encertats comentaris i bones directrius i enfocament de com s' hauria d'abordar el tema, prèvia pregunta de què volem que sigui l'espai!