dijous, 16 de març de 2017

Riells i Viabrea 15/3/2017 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'aquest dimecres 15/3/2017 a Riells i Viabrea...

1 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
Comentari : Dormitant al jardí.
1 Tórtora (Streptopelia turtur)
2 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
1 Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
mínim 20 Mallerengues carboneres (Parus major)
mínim 15 Pardals xarrecs (Passer montanus)
mínim 10 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
uns 35 Verdums (Carduelis chloris)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà