dilluns, 13 de març de 2017

Can Jordà (Santa Susanna) 11 i 12/3/2017 Oriol Clarabuch. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Oriol Clarabuch d'aquest dissabte 11/3/2017 i d'aquest diumenge 12/3/2017 a Can Jordà (Santa Susanna)...

Dissabte 11/3/2017

unes 10 Granotes pintades (Discoglossus pictus)
unes 30 Reinetes meridionals (Hyla meridionalis)
unes 5 Granotes verdes ibèriques (Pelophylax perezi)

Diumenge 12/3/2017

unes 10 larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)

2 Àguiles marcenques (Circaetus gallicus)
2 Aligots comuns (Buteo buteo)
1 Gamarús (Strix aluco)
1 Tudó (Columba palumbus)
1 Picot verd (Picus viridis)
1 Picot garser gros (Dendrocopos major)
1 Picot garser petit (Dendrocopos minor)
8 Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
2 Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
1 Pardal de bardissa (Prunella modularis)
4 Pit-rojos (Erithacus rubecula)
2 Merles (Turdus merula)
1 Tord comú (Turdus philomelos)
1 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
3 Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
2 Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
1 Bruel (Regulus ignicapilla)
4 Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
1 Mallerenga petita (Periparus ater)
3 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
1 Mallerenga carbonera (Parus major)
1 Pica-soques blau (Sitta europaea)
1 Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
4 Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
5 Pardals comuns (Passer domesticus)
4 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
3 Gafarrons (Serinus serinus)
1 Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
1 Gratapalles (Emberiza cirlus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Oriol Clarabuch