dimarts, 14 de març de 2017

La vida als tolls de l'illa del riu (Tordera) 13/3/2017


Aquest dilluns 13/3/2017 fent una ullada pels tolls de l'illa del riu (Tordera)...

centenars de milers de crustacis filtradors, macroinvertebrats, larves de libèl·lula,... però com a més destacat els aquí sempre abundants Crustacis anostraci de l’espècie Branchipus schaefferi...

video
video
video
video
video

També, aquí i allà...

milers de capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita) a qualsevol toll
desenes de capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)
desenes de capgrossos de Granoteta de punt (Pelodytes punctatus)

pels voltants dels tolls...

1 Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) juvenil
desenes de Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis), arreu

1 Musaranya comuna (Crocidura russula)
mínim 5 Ratolins mediterranis (Mus spretus)

capgrossos de Gripau corredor (Epidalea calamita)...
video
video

capgrossos de Granota pintada (Discoglossus pictus)...
video
video

capgrossos de Granoteta de punt (Pelodytes punctatus)...

Invertebrats filtradors...
video

Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) juvenil...

Musaranya comuna (Crocidura russula)...

I a tot arreu, per la manca de precipitacions abundants, milers de capgrossos morts...

Exemple de tolls de l'illa del riu (Tordera)...